Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kedah - 18 November 2018 - KERJA KOSONG 2021 | JAWATAN KOSONG KERAJAAN 2021

Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kedah - 18 November 2018

Jawatan Kosong 2018 di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kedah | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kedah

Jawatan Kosong 2017 di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kedah

Sejarah

UiTM Kedah telah dirasmikan pada 1 Oktober 1997 oleh YB Tun Daim Zainuddin, Menteri Kewangan. Ia memulakan operasi pertama pada November 1997 dengan 162 pelajar dan 25 kakitangan pentadbiran. Selaras dengan matlamat dan aspirasi kerajaan untuk membangunkan kemahiran Bumiputra dalam pelbagai bidang, universiti berfungsi sebagai pemangkin dalam membangunkan ekonomi dan pendidikan penduduk tempatan khususnya di negeri Kedah dan utara. Penubuhan kampus ini adalah berdasarkan pelan utama yang menganggap keupayaan maksimum 7000 pelajar.

Lokasi kampus ini merentasi kawasan seluas 350 ekar di Mukim Bujang (antara Semeling dan Merbok), yang terletak kira-kira 14 kilometer dari Sungai Petani dan dibangunkan berdasarkan kelulusan Rancangan Belanjawan Malaysia ke-6 dengan jumlah RM38.4 juta


Like Page Khas - Kerja Kosong di Kedah
Like Page Khas - Kerja Kosong Universiti & Kolej
Jawatan:

1. PENSYARAH DM45/DM51/DM53/ PROFESOR (GRED C)VK7

2. PEGAWAI KESELAMATAN KP41


Cara membuat permohonan:

1. Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan‐Badan Berkanun MESTILAH MELALUI KETUA JABATAN dan hendaklah disertakan dengan SALINAN KENYATAAN PERKHIDMATAN YANG DIKEMAS KINI.

2. Setiap permohonan MESTILAH disertakan dengan SALINAN dokumen berikut yang telah DISAHKAN:

 Kad Pengenalan

 Sijil SPM/MCE, HSC/STPM atau setaraf

 Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana, PhD (Skrol dan Transkrip Akademik Terperinci)

 Surat Pengesahan Perkhidmatan dari majikan sedia ada / terdahulu untukn mengambil kira pengalaman kerja / penetapan gaji

 Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemas kini (bagi kakitangan kerajaan/Badan Berkanun / separa kerajaan yang sedang berkhidmat)

 Salinan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagi tiga (3) tahun berturut-turut

3. Nama jawatan, bidang dan fakulti yang dipohon hendaklah dinyatakan di penjuru atas sebelah kiri sampul surat permohonan.

4. Pemohon-pemohon berkelayakan Ijazah Sarjana hendaklah memiliki CGPA 3.00 ke atas / Kelas Kedua Tinggi / yang setaraf di peringkat Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana.

5. Borang yang tidak lengkap dan permohonan calon dari jabatan kerajaan / badan berkanun / separa kerajaan yang tidak memohon melalui majikan tidak akan diproses.

6. Hanya pemohon-pemohon yang layak dan disenarai pendek akan dipanggil untuk temu duga.

7. Pemohon yang tidak menerima jawapan daripada pihak universiti selepas enam (6) bulan dari tarikh iklan ditutup adalah dianggap tidak berjaya.

8. Pemohon–pemohon mestilah bersedia untuk berkhidmat di Universiti Teknologi MARA Cawangan Kedah.


Cara- Cara Membuat Permohonan:

(a) Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan UiTM yang boleh didapati dengan
melayari laman sesawang UiTM Cawangan Kedah, Kampus Sungai Petani di http://www.kedah.uitm.edu.my/v1/.

(b) Sila kemukakan permohonan kepada :

UNIVERSITI
TEKNOLOGI
MARA
TIMBALAN PENDAFTAR
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UiTM CAWANGAN KEDAH
KAMPUS SUNGAI PETANI
08400, MERBOK
KEDAH DARUL AMAN
NO. TEL: (04) 4562053 / 2056 / 2059


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah


Tarikh Tutup Permohonan : 18 November 2018 (Ahad)

0 Response to "Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kedah - 18 November 2018"

Post a comment