Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Melaka - 21 Februari 2019 - KERJA KOSONG 2021 | JAWATAN KOSONG KERAJAAN 2021
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Melaka - 21 Februari 2019

Jawatan Kosong 2019 di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Melaka | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Melaka

Jawatan Kosong 2019 di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Melaka

Sejarah UiTM Melaka

UiTM Melaka bermula pada Ogos 1984 di bangunan sementara di Institut Kemahiran MARA (IKM) di Jalan Hang Tuah. Pada permulaan jumlah hanya 32 orang kakitangan sokongan dan 5 orang Pensyarah. Jumlah pelajar pertama ketika itu seramai 158 orang sahaja dan kursus yang ditawarkan adalah Diploma Pentadbiran Awam (DPA), Diploma Pengajian Perniagaan (DBS), Diploma Perakaunan (DIA) dan Diploma Sains Kesetiausahaan (DSS).

Januari 1994 mula berpindah ke Kampus tetap di Lendu, Alor Gajah. Keluasan Kampus 358.2 ekar dan 26 Km dari Bandar Melaka. Pada 2 Mei 1996 Kampus UiTM Melaka (ITM Melaka ketika itu) telah dirasmikan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia iaitu Dato’ Seri Mahathir Mohamad. Tanggal 26 Ogos 1999, Perdana Menteri Malaysia telah mengistiharkan ITM dinaikan taraf kepada Universiti Teknologi MARA (UiTM).

Dari 1984 sehingga kini UiTM Melaka telah diterajui oleh 7 orang Pengarah. UiTM Melaka berkembang pesat dengan pertambahan pelajar melepasi 6,500 orang. Dibantu dengan 283 kakitangan sokongan dan 460 orang pensyarah. Sebahagian daripada pensyarah-pensyarah ini mengajar di kedua-dua kampus.Like Page Khas - Kerja Kosong di Johor
Like Page Khas - Kerja Kosong Universiti & Kolej
Jawatan:

1. PENOLONG PEGAWAI FARMASI U29


1. Syarat Kelayakan:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c) Diploma dalam bidang farmasi yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
(Gaji permulaan ialah pada Gred U29 : RM 1,797.00)


2. Syarat Kelayakan Bahasa Melayu

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang – kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


3. Cara – Cara Membuat Permohonan

a. Pemohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA

b. Borang dan syarat – syarat permohonan boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang UiTM Cawangan Melaka di https://melaka.uitm.edu.my/v2/

c. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.

d. Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan – Badan Berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah dengan salinan rekod perkhidmatan yang dikemaskini.

e. Pemohon – pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

f. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan salinan sijil yang telah disahkan.


Sila kemukakan permohonan kepada :

TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
PEJABAT PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN MELAKA
KM 26 JALAN LENDU
78000 ALOR GAJAH
MELAKA
NO.TEL : 06-5582000 / 06-5582348 / 06-5582014 / 06-5582801


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah


Tarikh Tutup Permohonan : 21 Februari 2019 (Khamis)

0 Response to "Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Melaka - 21 Februari 2019"

Post a Comment