Jawatan Kosong di Perbadanan Nasional Berhad (PNS) - 13 Dis 2019 - KERJA KOSONG 2022 | JAWATAN KOSONG KERAJAAN 2022
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Perbadanan Nasional Berhad (PNS) - 13 Dis 2019

Jawatan Kosong 2019 di Perbadanan Nasional Berhad (PNS) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Perbadanan Nasional Berhad (PNS)

Jawatan Kosong 2019 di Perbadanan Nasional Berhad (PNS)

Latar belakang

Perbadanan Nasional Berhad (PNS) adalah sebuah agensi yang dimiliki oleh Menteri Kewangan (Diperbadankan) yang diberi mandat untuk menerajui pembangunan industri francais di Malaysia.

PNS mempunyai sasaran untuk menerajui perkembangan industri francais di Malaysia dan membangunkan jumlah usahawan francais, melalui kepakaran dalam memberikan perkhidmatan serta produk-produk yang berkualiti

PNS juga berperanan di dalam mempelopori dan menerajui pertumbuhan industri francais negara demi merealisasikan matlamat untuk melahirkan lebih ramai usahawan dalam bidang perniagaan francais. Salah satu objektif utama PNS adalah untuk membangunkan produk tempatan dan mengembangkannya ke luar negara.

PNS juga menyediakan khidmat nasihat dan skim-skim khas bagi francaisor dan francaisi serta mengalu-alukan rakan francais ke Malaysia.

Berpusat di Menara PNS, Bangsar South City, PNS juga mempunyai lima pejabat koridor iaitu Pejabat PNS Wilayah Timur, Pejabat PNS Wilayah Utara, Pejabat PNS Wilayah Selatan, Pejabat PNS Wilayah Sabah, dan Pejabat PNS Wilayah Sarawak yang bersedia menjalankan tanggungjawab bagi melahirkan lebih ramai francaisor dan francaisi ke tahap antarabangsa.
Like Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Jawatan:

1. Eksekutif Audit Dalaman (Perisian Teknologi Maklumat)


Deskripsi Kerja:

Melaksanakan tugasan audit dalaman mengikut pelan audit tahunan, serta membantu perkara dan projek audit yang lain.

Peranan dan tanggungjawab:

• Menyediakan laporan audit untuk Ketua Semakan Bahagian.
• Melaksanakan kerja-kerja audit seperti yang dijadualkan berdasarkan program audit yang diluluskan.
• Sahkan sama ada tindakan telah diambil oleh Pengurusan untuk isu-isu yang diketengahkan oleh IAD.
• Memfail semua dokumen audit (iaitu surat-menyurat, kertas kerja, dokumen sokongan, bukti dll).
• Memastikan semua surat, pekeliling dan memo diterima diedarkan dan difailkan secara tersusun.
• Memastikan semua surat-menyurat diambil tindakan selanjutnya.
• Mengambil bahagian dalam pembangunan sistem maklumat baharu bagi memastikan kawalan yang cekap dan berkesan.
• Reka bentuk atau membantu dalam reka bentuk rutin program audit menggunakan perisian baru (jika ada) untuk menganalisis pangkalan data sistem komputer dan menjalankan “data mining” dan analisis untuk menilai keberkesanan dan kecekapan kawalan automatik.
• Menganalisis keberkesanan dan kecekapan proses operasi dan pengurusan dan kawalan sistem untuk meningkatkannya dan mencadangkan cadangan bagi tambah nilai.
• Melaksana tugas audit mengikut kualiti dan piawaian profesional yang ditentukan oleh jabatan dan syarikat.
• Membantu Ketua Jabatan Audit Dalaman dalam kerja pentadbiran.
• Menjalankan tugas lain seperti yang diarahkan oleh Ketua Jabatan Audit Dalaman dari semasa ke semasa.


Keperluan:

• Mempunyai pengalaman kerja audit minimum 2 hingga 3 tahun, terutamanya dalam proses dan pelaksanaan audit dalaman IT.
• Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya Sijil Profesional, Ijazah Sarjana Muda, Diploma Pasca Siswazah, Ijazah Profesional, Ijazah Sarjana, Sains Komputer / Teknologi Maklumat, Pengajian Perniagaan / Pentadbiran / Pengurusan, Sains & Teknologi, Perdagangan atau setaraf.
• Mempunyai pengetahuan komputer seperti MS Word, Excel, PowerPoint dan aplikasi pejabat yang lain.
• Penguasaan Bahasa Inggeris & Bahasa Malaysia yang bagus dan mempunyai kemahiran interpersonal dan komunikasi yang baik.
• Mempunyai pengalaman dan pendedahan dalam teknik dan amalan audit akan menjadi kelebihan.
• Seorang yang bermotivasi, “result oriented” dan mampu bekerja secara dengan pengawasan yang minimum.


* hanya calon yang disenarai pendek akan diberitahu.


How to Apply:

Applications may be submitted to the following address:

Perbadanan Nasional Berhad
Human Capital Department,
Level 13A, Menara PNS, Tower 7, Avenue 7, Bangsar South City,
No.8, Jalan Kerinchi,
59200 Kuala Lumpur.

Tel No. : 03-2082 7788
Fax No. : 03-2082 7787
Email : recruitment@pns.com.my


Close date : 13 Disember 2019


Click Job Description & How to Apply

0 Response to "Jawatan Kosong di Perbadanan Nasional Berhad (PNS) - 13 Dis 2019"

Post a Comment