Jawatan Kosong di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) - 10 Jun 2020 - KERJA KOSONG 2022 | JAWATAN KOSONG KERAJAAN 2022
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) - 10 Jun 2020

Jawatan Kosong 2020 di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Jawatan Kosong 2020 di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)

Latar Belakang

Keputusan Kerajaan menubuhkan Universiti Sultan Zainal Abidin menjadi satu sejarah dalam perkembangan institusi pengajian awam negara dan menjadi kebanggaan rakyat negeri Terengganu secara khususnya dan masyarakat Malaysia keseluruhannya.

Kronologi penubuhan UniSZA:

1980 - Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA) ditubuhkan dan beroperasi di Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin yang terletak di Batu Buruk, Kuala Terengganu

1985 - Perletakan batu asas penubuhan KUSZA di Gong Badak oleh Dulu Yang Maha Mulia Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah

2005 – Pengumuman penubuhan Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) oleh  Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Dato’ Seri Abdullah Ahmad Badawi pada 26 Mac 2005

2006 – Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) mula beroperasi pada 1 Januari 2006

2010 – UDM ditukar nama kepada Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) pada bulan 13 Mei 2010Like Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Join Group Whatapps - Kerja di Terengganu
Jawatan:

Universiti Sultan Zainal Abidin dengan ini mempelawa seluruh warganegara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi kekosongan jawatan (TETAP) di Hospital Pengajar UniSZA.Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) dengan ini mempelawa calon Warganegara/ Bukan Warganegara yang berkelayakan, berumur tidak kurang daripada 18 tahun (Warganegara) atau berumur tidak kurang daripada 27 tahun (Bukan Warganegara) pada masa permohonan untuk mengisi kekosongan jawatan Tetap seperti mana iklan di bawah.


1. PEGAWAI SAINS C41

2. PEGAWAI PSIKOLOGI S41

3. PEGAWAI OPTOMETRI U41

4. JURU X-RAY U41

5. PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN U41

6. PEGAWAI PERUBATAN UD43/44,UD47/48,UD51/52,UD53/54,PAKAR UD55/56

7. JURURAWAT U4

8. PEGAWAI DIETETIK U41

9. JURUTERA J41

10. PEGAWAI KEWANGAN W41

11. PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN U32

12. JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN U32

13. JURU X-RAY U29

14. PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN U29

15. JURUPULIH PERUBATAN U29

16. JURUTEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN U29

17. PEMBANTU PERAWATAN KESIHATAN U11

18. JURURAWAT U36

19. JURURAWAT U32

20. JURURAWAT U29

21. PENOLONG PEGAWAI FARMASI U29

22. PENOLONG JURUTERA JA29

23. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA29

24. JURUTEKNIK KOMPUTER FT19

25. PENOLONG AKAUNTAN W29


Sila baca Kelayakan Lantikan & Cara Memohon berikut:


1. PEGAWAI SAINS (C41)

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut:

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan;

(c) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN

3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Sains, Juruteknologi Makmal Perubatan, Penolong Pegawai Perubatan, Juruterapi Pergigian dan Juruteknologi Pergigian adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Sains Gred C41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

(a) Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c).

SYARAT TAMBAHAN

Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki ijazah dalam dalam pelbagai bidang fizik seperti (Fizik Perubatan/Fizik Kesihatan/Sinaran Perubatan) dan mempunyai pengalaman bekerja di dalam bidang berkaitan di hospital atau klinik kesihatan.


2. PEGAWAI PSIKOLOGI (S41)

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut:

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan;

(c) (i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang psikologi, psikologi klinikal atau kaunseling yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(ii) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang sains tingkah laku berserta Diploma Psikologi Kaunseling yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN

3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Psikologi adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Psikologi Gred S41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

(a) Mempunyai kelayakan di perenggan (a) di atas (b) Lulus Peperiksaan Khas

SYARAT TAMBAHAN

Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai pengalaman dalam bidang Psikologi Klinikal dan Kaunseling.


3. PEGAWAI OPTOMETRI (U41)

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut:

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan;

(c) (i) Ijazah Sarjana Muda Optometri yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta berdaftar dengan Majlis Optik Malaysia.

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


4. JURU X-RAY (U41) 

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut:

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan;

(c) (i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang pengimejan diagnostik dan radioterapi, pengimejan perubatan, radiografi, radioterapi atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT TAMBAHAN

Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman bekerja di dalam bidang berkaitan di hospital.


5. PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN (U41)

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut:

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan;

(c) (i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang pemulihan perubatan (Pertuturan, Audiologi, Cara Kerja, Fisioterapi) atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU 

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT TAMBAHAN

Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki ijazah dalam bidang pemulihan perubatan (Pertuturan atau Audiologi) dan mempunyai pengalaman bekerja di dalam bidang berkaitan di hospital atau klinik kesihatan.


6. PEGAWAI PERUBATAN (UD43/44, UD47/48, UD51/52, UD53/54, PAKAR UD55/56)

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut:

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan;

(c) (i) Ijazah dalam ilmu perubatan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar sementara atau penuh dengan Majlis Perubatan Malaysia; atau

(ii) Calon yang dilantik di bawah seksyen 12(1)(a)(ii) Akta Perubatan 1971 dan telah memenuhi Peraturan-peraturan Perubatan seperti perenggan 12(1) (aa) serta telah berdaftar sementara dengan Majlis Perubatan Malaysia.

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT LANTIKAN TERUS KE JAWATAN PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43, UD47, UD51, UD53 ATAU PAKAR UD55

3. Calon bagi lantikan terus ke jawatan Pegawai Perubatan Gred UD43, UD47, UD51 atau UD53 atau pakar UD55 hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Memenuhi syarat lantikan seperti di perenggan 1(a), 1(b), 1(c) dan 2; dan (b) Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang berkenaan.


7. JURURAWAT (U41)

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut:

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan;

(c) (i) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang kejururawatan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia.

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT TAMBAHAN

Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki Diploma Lanjutan / Sijil Pos Basik dan mempunyai pengalaman bekerja di dalam bidang berkaitan di hospital atau klinik kesihatan.


8. PEGAWAI DIETETIK (U41)

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut:

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan;

(c) (i) Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang dietetik, pemakanan atau sains pemakanan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(ii) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang ekonomi rumah tangga (home economics) serta memiliki diploma pasca siswazah dalam bidang dietetik yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


9. JURUTERA (J41)

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut:

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan;

(c) (i) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT TAMBAHAN

Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki ijazah dalam bidang Kejuruteraan Bioperubatan dan mempunyai pengalaman bekerja di dalam bidang yang berkaitan.


10. PEGAWAI KEWANGAN (W41)

1. Calon bagi lantikan jawatan di atas mestilah memiliki kelayakan berikut:

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan;

(c) (i) Ijazah Sarjana Muda dalam bidang perdagangan atau pengajian perniagaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(ii) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang perdagangan atau pengajian perniagaan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(iii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

(iv) Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan; atau

(v) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan serta menjadi Ahli Penuh Badanbadan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan; atau

(vi) Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

2. Calon bagi lantikan ini hendaklah Lulus dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk ujian lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN

3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Akauntan adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Kewangan Gred W41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

(a) Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau

(b) Lulus peperiksaan khas.


Untuk membaca syarat kelayakan lain-lain jawatan, boleh klik pautan link yang admin sediakan di bawah.


CARA MEMOHON

(a) Pemohonan hendaklah dibuat secara atas talian (on-line) melalui pautan di bawah; http://ejawatan.unisza.edu.my/hosp/borang.php atau layari laman sesawang UniSZA http://www.unisza.edu.my. (link di sediakan di bawah)

(b) Permohonan yang lewat diterima dan tidak lengkap tidak akan diproses.

(c) Sebarang pertanyaan mengenai perjawatan bolehlah menghubungi Pusat Pembangunan Hospital Univeristi di talian 09-668 8088/8393/8790 dan jika terdapat masalah teknikal semasa pengisian borang, sila hubungi pihak Pusat Pengurusan Infostruktur dan Rangkaian di talian 09-668 8839/ 8848.

(d) Tarikh iklan permohonan adalah pada


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah


Tarikh Tutup Permohonan : 10 Jun 2020 (Rabu)


Klik Untuk Baca Iklan Lengkap

Klik Untuk Memohon Secara Online

0 Response to "Jawatan Kosong di Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) - 10 Jun 2020"

Post a Comment