Jawatan Kosong di Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) - 24 November 2020 - KERJA KOSONG 2022 | JAWATAN KOSONG KERAJAAN 2022
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) - 24 November 2020

Jawatan Kosong 2020 di Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong terkini di Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ)

Jawatan Kosong 2020 di Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ)

Latar Belakang

Majlis
Perbandaran Subang Jaya ( MPSJ ) ditubuhkan mengikut Akta Kerajaan Tempatan 1976 ( Akta 171 ) di bawah Seksyen 4. Sebelumdiistiharkan sebagai  MPSJ, ia dikenali sebagai Majlis Daerah Petaling. Pada tahun 1994, Kerajaan Negeri Selangor telah memutuskan untuk menaiktaraf Majlis Daerah Petaling kepada Majlis Perbandaran Subang   Jaya.

Kedudukan Geografi

Majlis Perbandaran Subang Jaya ( MPSJ ) merupakan salah satu daripada Pihak Berkuasa Tempatan yang terletak di dalam Wilayah Lembah Klang. Keluasaannya merangkumi 161.8 km persegi. Ia terdiri daripada dua (2) mukim iaitu Mukim Damansara dan Mukim Petaling. Kedudukan MPSJ adalah strategi kerana ia bersempadan dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ( DBKL ), Majlis Bandaraya Shah Alam ( MBSA), Majlis Bandaraya Petaling Jaya ( MBPJ ) dan Majlis Perbandaran Klang (MPK ).

Like Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Jawatan:

1. PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA JA29 - 2 Kekosongan


Syarat - Syarat Permohonan


Tertakluk Dibawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan

Pegawai-pegawai yang memasuki perkhidmatan ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat keatasnya dari masa ke semasa.


Perhatian Kepada Pemohon:

a. Permohonan hendaklah dibuat secara online. Sila muat turun Manual Tatacara Permohonan Jawatan Kosong melalui link di bawah.

b. Permohonan yang memiliki syarat-syarat yang dikehendaki sahaja akan dipertimbangkan dan hanya calon-calon yang lulus tapisan sahaja akan dipanggil temuduga.  Pihak MBSJ akan menghantar e-mel kepada calon-calon yang telah disenarai pendek bagi mengemukakan 1 Salinan dokumen dan sijil yang telah disahkan oleh Pegawai Kerajaan (Kumpulan Pengurusan & Profesional) / Pengetua Sekolah/ Wakil Rakyat / Penghulu / Ketua Kampung seperti berikut:-

i. Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran calon dan ibubapa.

ii. Salinan Sijil-Sijil Persekolahan.

iii. Salinan Kelulusan Akademik (sila lampirkan bersama surat pengesahan pengiktirafan kelayakan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi sijil / diploma / ijazah dari IPTS dan luar negara- (jika yang berkenaan).

iv. Transkrip keputusan peperiksaan semua semester – (jika yang berkenaan).

iv. Borang pemastautin daripada Penghulu Setempat. (Sekiranya tuan/puan, ibu/bapa bukan Anak Selangor)

c. Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am 21 dan Bab ’A’ 1973 dan hendaklah disertakan bersama Rekod Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan.

i. Permohonan yang lewat dan tidak lengkap diisi akan ditolak.

ii. Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja  akan dipanggil temuduga.

iii. Pemohon-pemohon yang tidak menerima  jawapan selepas tiga (3)  bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.


* Keutamaan Diberikan Kepada Anak Negeri Selangor Atau Ibu/ Bapa Dilahirkan Di Selangor.


Tarikh Tutup Permohonan : 24 November 2020 (Selasa)


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah


0 Response to "Jawatan Kosong di Majlis Perbandaran Subang Jaya (MPSJ) - 24 November 2020"

Post a Comment