Jawatan Kosong di Majlis Sukan Negeri Kedah Darul Aman - 14 Disember 2020 - KERJA KOSONG 2022 | JAWATAN KOSONG KERAJAAN 2022
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Majlis Sukan Negeri Kedah Darul Aman - 14 Disember 2020

Jawatan Kosong 2020 di Majlis Sukan Negeri Kedah Darul Aman | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Majlis Sukan Negeri Kedah Darul Aman

Jawatan Kosong 2019 di Majlis Sukan Negeri Kedah Darul Aman

Sejarah Penubuhan

Majlis Sukan Negeri Kedah (MSN Kedah) ditubuhkan pada 1 November 1989 di bawah Akta Majlis Sukan Negara Malaysia 1971. Perintah Majlis Sukan Negara Malaysia (Pindaan Jadual Kedua) 1988 Akta 29. daripada segi pentadbiran, MSN Kedah terletak di bawah pengawasan pentadbiran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah.

Like Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Join Telegram - Kerja Kosong Terkini
Jawatan:

1. PEMBANTU TADBIR (P/O) N19

Jadual Gaji:
Gaji Minimum : RM 1,352.00
Gaji Maksimum : RM 4,003.00
Kenaikan Gaji Tahunan : RM 100.00


Syarat Lantikan:

(a) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

i. Warganegara Malaysia dan dilahirkan di Negeri Kedah Darul Aman.

ii. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(b)( i ) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.(Gaji Permulaan pada Gred N19: RM 1,352.00) ;atau

( ii ) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau Kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji Permulaan pada Gred N19: RM 1,408.40); atau

( iii ) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf dengannya oleh Kerajaan Serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau Kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan ialah pada Gred N19: RM 1,464.80)

( iv) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Deskripsi Tugas:

Menjalankan tugas-tugas perkeranian selaras dengan tugas Jabatan/Bahagian yang berkenaan seperti tugas-tugas penyelenggaraan fail/dokumen, pengiraan, penyediaan laporan bulanan, statistik.


PERHATIAN KEPADA PEMOHON

1.  Pemohon-pemohon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang 18 tahun dan tidakmelebihi 56 tahun dari tutup iklan jawatan dan lahir  serta bermastautin di Negeri Kedah Darul Aman.

2. Pemohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan    Berkanun MESTILAH MELALUI KETUA JABATANdan hendaklah disertakan dengan SALINAN KENYATAAN PERKHIDMATAN YANG DIKEMASKINI.

3. Setiap pemohon MESTILAH disertakan bersama SALINAN dokumen berikut :

-Kad Pengenalan

-Sijil SPM/MCE setaraf

-Surat Pengesahan Perkhidmatan dari majikan sedia ada/terdahulu untuk mengambilkira pengalaman kerja/penetapan gaji.

-Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini (bagi kakitangan kerajaan/badanberkanun/separa kerajaan yang sedang berkhidmat)

4.   Selain itu calon juga perlulah mempunyai cirri-ciri berikut :-

- Berwatakan yang menarik

- Berpengetahuan

- Mempunyai ciri-ciri kepimpinandan beramanah.

5. Nama jawatan yang dipohon hendaklah dinyatakan di penjuru atas sebelah kiri sampulsurat permohonan.

6. Borang yang tidak lengkap dan permohonan calon dari jabatan kerajaan/badan berkanun/separa kerajaan yang tidak memohon melalui majikan tidak akan diproses.

7.  Hanya pemohon-pemohon yang layak dan disenaraikan pendek akan dipanggil untuk temuduga.

8.  Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutupiklan adalah dianggap Tidak Berjaya.


Cara memohon:

Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang PerjawatanMajlis Sukan Negeri Kedah Darul Aman yang boleh didapati secara dalam talian. Tarikh tutup permohonan adalah pada 14 Disember 2020 (Isnin). Sila kemukakan permohonan kepada :

PENGARAH
MAJLIS SUKAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN
KOMPLEKS SUKAN MUADZAM SHAH
LEBUHRAYA SULTAN ABDUL HALIM
05400 ALOR SETAR
KEDAH DARUL AMAN
NO. TEL : 04-7027441


Tarikh Tutup Permohonan :  14 Disember 2020 (Isnin)
0 Response to "Jawatan Kosong di Majlis Sukan Negeri Kedah Darul Aman - 14 Disember 2020"

Post a Comment