Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Pahang - 22 Februari 2021 - KERJA KOSONG 2022 | JAWATAN KOSONG KERAJAAN 2022
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Pahang - 22 Februari 2021

Jawatan Kosong 2021 di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Pahang | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Pahang

Jawatan Kosong 2020 di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Pahang

History

Alasan upacara anggaran RM26 juta kampus tetap untuk ITM Cawangan Pahang pecah telah dilakukan oleh Menteri Besar YB Dato Seri Haji Khalil Yaakob pada 22 Ogos 1988. Kerajaan Negeri Pahang telah memperuntukkan 1000 ekar tanah di Bandar Pusat Jengka, dalam daerah Maran, untuk menjadi tapak untuk kampus tetap yang akan dibina. Kampus ini dibina dalam dua fasa, fasa awal untuk menampung 2500 pelajar dan akhirnya kampus, dengan kemudahan lengkap dan infrastruktur, dapat menampung 4500 pelajar.

Peruntukan tanah untuk kampus itu dibahagikan kepada nisbah 60:40, di mana 40 peratus daripada tanah itu akan pergi untuk kawasan pembangunan, manakala baki 60 peratus itu akan digunakan untuk tujuan pertanian.
Like Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Join Telegram - Kerja Kosong Terkini
Jawatan:

1. PENOLONG JURUTERA JA29


Jadual Gaji

Minimum Maksimum : RM1,549.00
Kumpulan Pelaksana : RM5,701.00


Syarat Lantikan:

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

a) Warganegara Malaysia;

b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

c) (i) Sijil dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:RM1,549.00) atau

(ii) Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29:RM1,935.02).


Syarat Kelayakan Bahasa Melayu

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Syarat Peningkatan Secara Lantikan

3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penguasa Bekalan Air, Pembantu Kemahiran, Pemeriksa Kereta Motor Gred AB19, AB22 dan AB26, Penjaga Jentera Elektrik dan Merinyu Tali Air adalah layak dipertimbangkan Secara Lantikan ke Jawatan Penolong Jurutera Gred JA29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;

a) (i) Mempunyai kelayakan di perenggan 1(c); atau

(ii) Lulus Peperiksaan Khas; dan

b) Had umur pelantikan :

(i) Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

(ii) Berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

(iii) Berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.


Perhatian Kepada Pemohon:

a. Permohonan daripada calon yang sedang berkhidmat dengan kerajaan atau badan berkanun mestilah melalui Ketua Jabatan dan hendaklah disertakan dengan Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini.

b. Setiap permohonan MESTILAH disertakan bersama Salinan sijil-sijil dan mengikut susunan berikut :-
i. Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran
ii. Salinan Sijil Berhenti Sekolah Rendah/Menengah
iii. Salinan Sijil MCE/SPM, HSC/STPM, Diploma atau setaraf
iv. Surat Pengesahan tempoh pekerjaan dari majikan (jika ada) untuk mengambil kira pengalaman kerja/penetapan gaji.

c. Pemohon hendaklah menulis jawatan yang dipohon di sebelah kiri atas sampul surat borang permohonan.

d. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.


Cara-cara Membuat Permohonan:

a. Permohonan hendaklah dibuat di dalam Borang Perjawatan Universiti Teknologi MARA.

b. Borang dan syarat-syarat permohonan boleh diperolehi dengan melayari laman sesawang UiTM Cawangan Pahang di http://pahang.uitm.edu.my atau boleh diperolehi di Bahagian Pentadbiran, Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang.

c. Tarikh tutup permohonan adalah pada 22 Februari 2021.

d. Sila kemukakan permohonan kepada :

TIMBALAN PENDAFTAR
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA
CAWANGAN PAHANG KAMPUS JENGKA
26400 BANDAR TUN ABDUL RAZAK JENGKA
PAHANG DARUL MAKMUR
NO.TEL: (09-4602000 / 2032)


Tarikh Tutup Permohonan : 22 Februari 2021 (Isnin) jam 5.00 petang

0 Response to "Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Pahang - 22 Februari 2021"

Post a Comment