Jawatan Kosong di Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) - 26 Ogos 2021 - KERJA KOSONG 2022 | JAWATAN KOSONG KERAJAAN 2022
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) - 26 Ogos 2021

Jawatan Kosong 2021 di Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong terkini di Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

Jawatan Kosong 2020 di Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

Latar Belakang

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) adalah satu entiti yang telah diperbadankan pada 1 Januari 2008. SKM sebelumnya dikenali sebagai Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia (JPK).

Di awal penubuhannya pada bulan Julai 1922, jabatan yang dikenali sebagai The Office of The Director of Co-operation ini berfungsi untuk menubuh, mendaftar dan membangunkan Syarikat Bekerjasama-sama di bawah Enakmen Syarikat Bekerjasama-sama ( The Co-operative Societies Enactment 1922 [FMS Cap. 97 of 1935]) dan ditugaskan untuk memandu dan memajukan pergerakan koperasi.

Pejabat Pesuruhjaya Kemajuan Syarikat Bekerjasama-sama, Ibu Pejabat Jabatan Pembangunan Koperasi ketika itu bertempat di Taiping, Perak Darul Ridzuan. Ianya kemudian dipindahkan ke Kuala Lumpur dalam tahun 1924.
Join Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Join Telegram - Kerja Kosong Terkini
Jawatan:

1. DATABASE MANAGER


Jadual Gaji : RM5,203.00 - RM11,761.00

Taraf Jawatan : Kontrak (Contract for Service)

Syarat Lantikan:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c) kelayakan :

i. Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang sains komputer/ teknologi maklumat/ pengurusan maklumat/ perkomputeran perniagaan/ kejuruteraan sistem/ kejuruteraan komputer/ kejuruteraan pangkalan data/ kejuruteraan rangkaian komputer/ keselamatan ICT/ keselamatan siber/ Intelligent System atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

ii. Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam bidang komputer atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

iii. Ijazah Sarjana dalam bidang sains komputer/ teknologi maklumat/ pengurusan maklumat/ perkomputeran perniagaan/ kejuruteraan sistem/ kejuruteraan komputer/ kejuruteraan pangkalan data/ kejuruteraan rangkaian komputer/ keselamatan ICT/ keselamatan siber/ Intelligent System atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

iv. Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang sains komputer/ teknologi maklumat/ pengurusan maklumat/ perkomputeran perniagaan/ kejuruteraan sistem/ kejuruteraan komputer/ kejuruteraan pangkalan data/ kejuruteraan rangkaian komputer/ keselamatan ICT/ keselamatan siber/ Intelligent System atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.


Kelayakan Khusus
  • Certified Database Administrator (cth: MCDBA, Mysql Certified atau lain-lain yang berkaitan) adalah satu kelebihan.
  • Berpengetahuan dan berpengalaman dalam pengurusan pelbagai jenis database dan sistem pengoperasian merupakan satu kelebihan.
  • Berpengetahuan atau berpengalaman dengan business yang berkaitan (kewangan/ ekonomi/ akaun/ pelaburan/ audit) adalah satu kelebihan.
  • Mempunyai pengetahuan atau pengalaman di dalam programming atau web development/ mobile application development/ tools development adalah satu kelebihan.
  • Mempunyai pengetahuan dalam data transformation/ ETL/ DB design, concept, architechture, strategies & solution/ cleansing/ conversion/ integration/ migration.
  • Terlibat dengan pengurusan data/ big data/ big data analytics/ business intelligence development (data warehousing/ reporting).

Cara Memohon:

Sila kemukakan resume yang lengkap dengan menyatakan nama jawatan dan jangkaan gaji yang
dipohon ke emel kontrak_bpm@skm.gov.my.


Tarikh Tutup Permohonan : 26 Ogos 2021


* Sila baca terlebih dahulu iklan lengkap melalui link yang admin sediakan di bawah sebelum membuat permohonan.


0 Response to "Jawatan Kosong di Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) - 26 Ogos 2021"

Post a Comment