Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Negeri Sembilan - 8 Oktober 2021

Post a Comment
Jawatan Kosong 2021 di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Negeri Sembilan | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Negeri Sembilan

Jawatan Kosong 2021 di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Negeri Sembilan

Latar Belakang

Visi
Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

Misi
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

Falsafah
Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara.
Join Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Like Page Khas - Kerja Kosong Negeri Sembilan
Jawatan Akademik:

1. PROFESOR VK7

2. PROFESOR MADYA DM53

3. PENSYARAH KANAN DM51

4. PENSYARAH DM45


Jawatan Pentadbiran:

1. PEGAWAI PERUBATAN UD47

2. PENOLONG PEGAWAI KEBUDAYAAN B29

3. PENOLONG JURUTERA (AWAM) JA29

4. PEGAWAI EKSEKUTIF (HAL EHWAL ISLAM) N29

5. JURUTEKNIK KOMPUTER FT19

6. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (HAL EHWAL ISLAM) N19

7. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) (HAL EHWAL ISLAM) N19

8. JURUTEKNIK KOMPUTER FT19


Car memohon:

a. Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian di pautan: https://pengambilancns.uitm.edu.my/

b. Sekiranya anda terpilih untuk ditemuduga. Sila bawa bersama dokumen asal dan satu salinan borang yang telah dicetak dan disahkan ke sesi temuduga. Dokumen-dokumen yang telah disahkan hendaklah dikepilkan mengikut susunan berikut:
  • Borang Permohonan
  • Kad Pengenalan
  • Sijil Kelahiran
  • Sijil SPM/MCE, HSC/STPM atau setaraf
  • Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Sarjana, PhD (Skrol dan Transkrip Akademik Terperinci)
  • Surat Pengiktirafan Kelayakan Akademik daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
  • Surat Pengesahan Perkhidmatan dari majikan sedia ada/terdahulu untuk mengambilkira pengalaman kerja/penetapan gaji
  • Salinan kenyataan perkhidmatan yang dikemas kini (bagi kakitangan kerajaan/badan berkanun/separa kerajaan yang sedang berkhidmat).
  • Dokumen berkaitan yang dipohon

c. Maklumat tambahan, bagi permohonan jawatan Pensyarah/Pensyarah Kanan/Profesor Madya/Profesor:

i. Pemohon-pemohon berkelayakan Ijazah Sarjana hendaklah memiliki CGPA 3.00 ke
atas/Kelas Kedua Tinggi/Mumtaz/Jayyid Jiddan atau yang setaraf diperingkat Ijazah
Sarjana Muda dan Sarjana. (Pengecualian bagi pemohon yang telah memiliki kelayakan
Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) atau setara

ii. Keutamaan diberikan kepada calon yang memiliki kelayakan Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D).

d. Permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.

e. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link yang admin sediakan di bawah


Tarikh Tutup Permohonan : 08 Oktober 2021 (Jumaat) sebelum jam 5.00 petang


Jom Join Telegram Khas : Kerja Kosong Negeri Sembilan

Post a Comment