Jawatan Kosong di Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB) - 6 Januari 2022 - KERJA KOSONG 2022 | JAWATAN KOSONG KERAJAAN 2022
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB) - 6 Januari 2022

Jawatan Kosong 2022 di Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB)

Jawatan Kosong 2021 di Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB)

Latar Belakang

Pada 1 Julai 2006, Perbadanan Air Melaka telah melalui satu transformasi iaitu dikorporatkan menjadi Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB). Penswastaan ini diambil untuk mempertingkatkan perkhidmatan bekalan air kepada pengguna negeri ini selaras dengan aspirasi Kerajaan Persekutuan melalui penswastaan. Selepas dikorporatkan, SAMB telah diberi peranan dan bidang kuasa yang lebih luas tanpa menjejaskan segala aktiviti asal Perbadanan Air Melaka. Pengkorporatan SAMB ini adalah sebagai usaha Kerajaan Negeri bagi memantapkan pengurusan serta pengagihan bekalan air kepada rakyat negeri ini dengan fungsi, objektif, peranan dan kuasa SAMB yang lebih meluas.
Join Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Like Page Khas - Kerja Kosong Negeri Melaka
Jawatan:

1. KETUA JABATAN UNDANG-UNDANG


Syarat Lantikan:

1. Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia yang diiktiraf Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

2. Lulus peperiksaan Sijil Amalan Guaman (CLP) atau lulus peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examination);

3. Lulus kursus/latihan dan/atau ujian yang ditetapkan oleh Syarikat;

4. Mempunyai sekurang-kurangnya 15 tahun dalam bidang perundangan berkaitan litigasi, undang-undang korporat & undang-undang komersial.


Syarat Tambahan:

1. Keutamaan Anak Melaka atau pasangan atau ibu bapa berasal dari Melaka atau yang menetap di Negeri Melaka;

2. Tiada hubungan kekeluargaan (pasangan, ibu bapa, anak, adik-beradik) yang bekerja di SAMB.


Bidang Tugas Utama :

1. Bertanggungjawab menjalankan tugas perundangan dan menasihati Syarikat dalam aspek litigasi, kontrak, penyemakan dan pematuhan kepada undang-undang berkaitan operasi Syarikat (terutama Akta Industri Perkhidmatan Air), hal-hal berkenaan isu tanah dan hal ehwal tadbir urus korporat.

2. Bertanggungjawab dalam memimpin pasukan kerja yang aktif dan positif, membangunkan hubungan kerjasama yang baik antara jabatan dan pihak berkepentingan.


Close date : 06 January 2022


Join Channel Telegram Khas - Kerja Kosong Negeri Melaka


0 Response to "Jawatan Kosong di Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB) - 6 Januari 2022"

Post a Comment