Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Koperasi Pekebun Kecil Getah Nasional Berhad - 3 Ogos 2022

Post a Comment
Jawatan Kosong 2022 di Koperasi Pekebun Kecil Getah Nasional Berhad | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Koperasi Pekebun Kecil Getah Nasional Berhad

Jawatan Kosong 2021 di Koperasi Pekebun Kecil Getah Nasional Berhad

Latar Belakang

NARSCO merupakan badan induk kepada Koperasi-Koperasi Pekebun Kecil (KPK) di peringkat Menengah (KPK Negeri) dan peringkat asas (KPK Daerah / Jajahan) yang berjumlah 64 buah termasuk 3 koperasi kakitangan RISDA dan 1 koperasi ladang.

Penubuhan institusi NARSCO berkonsepkan idea RISDA, atau Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah, sebuah badan berkanun kerajaan yang bertanggungjawab, di antara lain, untuk mentadbir wang tanam semula getah, melaksanakan program penanaman semula serta memaju dan memodenkan sektor pekebun kecil getah dalam semua bidang.
Join Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Join Telegram - Kerja Kosong Terkini
Positions:

1. KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF SYARIKAT


Tanggungjawab:

1.Membimbing kakitangan Syarikat melalui pemerkasaan di setiap Jabatan@Bahagian.

2.Bertanggungjawab untuk mewakilkan tanggungjawab Syarikat(Lembaga Pengarah) kepada setiap Jabatan.

3.Memastikan pelaksanaan keputusan Lembaga Pengarah serta maklumat kepada mereka.
maklumat

4.Menyusun & membangunkan strategi Syarikat untuk mencapai matlamat & objektif Syarikat.

5.Membuat keputusan paling penting dan segera mengenai perkembangan aktiviti Syarikat.

6.Menubuhkan perundingan dengan pelanggan dan Syarikat lain.

7.Membuat keputusan mengenai pelaburan dan penggunaan belanjawan urusniaga bagi mencapai keuntungan.

8.Mewakili Syarikat dalam acara awam bagi menunjukkan imej Syarikat.

9.Memastikan sisitem kewangan & perakaunan Syarikat dilakukan mengikut peraturan kewangan serta menjamin syarikat mempunyai kecairan mencukupi bagi menjalankan operasi.


Close date : 03 Ogos 2022Post a Comment