Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Perbadanan Tabung Pendidikan Kemahiran (PTPK) - 31 Disember 2022

Post a Comment
Jawatan Kosong 2022 di Perbadanan Tabung Pendidikan Kemahiran (PTPK) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Perbadanan Tabung Pendidikan Kemahiran (PTPK)

Jawatan Kosong 2021 di Perbadanan Tabung Pendidikan Kemahiran (PTPK)

Pengenalan

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) merupakan badan berkanun di bawah Kementerian Sumber Manusia yang mana fungsi utamanya adalah untuk memberikan pinjaman latihan kemahiran kepada individu yang mengikuti latihan kemahiran di Penyedia Latihan Awam (PLA) dan Swasta (PLS) yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan berdaftar dengan PTPK

Latihan ini dibuka kepada pelatih yang mmengikuti program  latihan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM).
Join Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Join Telegram - Kerja Kosong Terkini
Jawatan:

1. PERSONEL MySTEP

Syarat Kelayakan:

1. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan

2. Memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.

Syarat Permohonan:

Terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas pada tarikh iklan ini
dikeluarkan.

Pematuhan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan:

Calon-calon yang memasuki perkhidmatan jawatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim
perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan yang dibuat ke atasnya dari masa ke
semasa.

2. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (PERSONEL MySTEP)

Syarat Kelayakan:

a) warganegara Malaysia; dan

b) memiliki sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana Muda kepujian dalam bidang sains komputer dan teknologi maklumat atau bidang berkaitan (perisian dan pengaturcaraan sistem) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan

c) mempunyai pengalaman sekurang-kurang dua (2) tahun sebagai Full Stack Developer dalam mengendalikan bahasa pengaturcaraan komputer dan keutamaan diberikan kepada Bootstrap (HTML, CSS, JS), Oracle Application Express (20.1) atau mana-mana yang berkaitan; atau

d) mempunyai pengalaman sekurang-kurang dua (2) tahun dalam mengendalikan perisian untuk melakukan prototyping seperti Figma/InVision/XD atau mana-mana perisian yang berkaitan; atau

e) Mempunyai kemahiran sekurang-kurang dua (2) tahun di dalam mengendalikan rekabentuk maklumat secara interaktif berdasarkan kepada rekabentuk proses sistem sedia ada dan mempunyai pengetahuan mengenai pengalaman penggunaan sistem oleh penguna (user experience) daripada segi corak, prinsip dan teknik; dan

f) Mempunyai kemahiran sekurang-kurang dua (2) tahun di dalam mengendalikan pembangunan mobile application samada Android/iOS Developer melalui penggunaan perisian Android Studio, Ionic ; dan

g) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan

h) Boleh berkomunikasi dengan baik di dalam Bahasa Melayu.


Syarat Permohonan:

Terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas pada tarikh iklan ini
dikeluarkan.


Pematuhan Di Bawah Syarat-syarat Skim Perkhidmatan:

Calon-calon yang memasuki perkhidmatan jawatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim
perkhidmata
Sebarang pertanyaan boleh hubungi pegawai seperti berikut:

1. Encik Mohd Khalil Bin Abdul Rahman 03-4047 6099 khalil@ptpk.gov.my
2. Puan Farhana Bin Abdul Hamid 03-4047 6141 farhana@ptpk.gov.my


Tarikh Tutup Permohonan : Sepanjang Tahun 2022

Post a Comment