Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kelantan - 16 November 2022

Post a Comment
Jawatan Kosong 2022 di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kelantan | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kelantan


Jawatan Pentadbiran:

1. PEMBANTU KEMAHIRAN GRED H19

Jadual Gaji:
Minimum RM 1,377.00 
Maksimum RM 4,052.00


Syarat Lantikan:

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

(a) Warganegara Malaysia

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c) (i) Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,377.00); atau

(ii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,435.12); atau

(iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kekompetenan Pendawai Fasa Tunggal yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan pada Gred H19: RM1,435.12); atau

(iv) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred H19: RM1,493.24); atau

(v) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kekompetenan Pendawai Fasa Tiga yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan pada Gred H19: RM1,493.24)


Perhatian Kepada Pemohon:

1. Setiap permohonan MESTILAH disertai bersama SALINAN dokumen berikut yang telah DISAHKAN :

• Kad Pengenalan Calon, Ibu & Bapa

• Sijil Kelahiran Calon, Ibu & Bapa

• Sijil SPM/MCE, HSC/STPM atau setaraf

• Surat Pengesahan Perkhidmatan dari majikan sedia ada / terdahulu untuk mengambil kira pengalaman kerja / penetapan gaji

• Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini (bagi kakitangan kerajaan/ Badan Berkanun/separa kerajaan yang sedang berkhidmat) dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan

*Sila kemukakan semua DOKUMEN (PDF) melalui link seperti berikut : https://forms.gle/EX13BXZC6xZ74gPa8 (link admin sediakan di bawah)

2. Borang / dokumen yang tidak lengkap, tidak jelas dan kabur tidak akan diproses.

3. Hanya pemohon – pemohon yang layak dan disenarai pendek akan dipanggil untuk temu duga.

4. Pemohon – pemohon yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.

5. Pemohon – pemohon yang menuntut di Tahun Akhir Universiti Awam / Swasta adalah tidak dibenarkan membuat sebarang permohonan jawatan kecuali keputusan semester akhir telah diperakukan oleh SENAT. 


Permohonan:

1. Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang Perjawatan UiTM yang boleh diperolehi dengan melayari laman sesawang UiTM Cawangan Kelantan di : https://kelantan.uitm.edu.my

2. Tarikh tutup permohonan adalah pada 16 NOVEMBER 2022 (RABU)

3. Sila kemukakan salinan permohonan (PDF) melalui link seperti link seperti berikut :

https://forms.gle/EX13BXZC6xZ74gPa8


Sebarang pertanyaan boleh merujuk kepada :

1. Puan Nur Liyana Mohamed Ziadi 09-976 2068 (whatsapp business)


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah


Tarikh Tutup Permohonan : 16 November 2022 (Rabu)
Jawatan Kosong 2021 di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Kelantan

Sejarah UiTM Kelantan

Established on the 1st of July 1985 Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan (UiTMCK) was the 9th branch campus in Malaysia. Previously known as Institut Teknologi MARA Kelantan (ITM Kelantan), this campus was officiated by YAB Tan Sri Dato’ Haji Mohammad bin Yaakob. The campus was established with the co-operation of the Kelantan State Government and was built on a 12 acres land at Kem Kijang. Financed by the state government, the renovation process amounted to RM1.5 million in total. In 1996, ITM Kelantan was relocated to the current permanent campus at Bukit Ilmu, Machang district.

UiTMCK has ever since soared into a premier tertiary education centre and geared up by the establishment of its city campus (Kampus Kota) in Kota Bharu, in 2007. UiTMCK continues to strive and is ever committed into making UiTM a world class university at large.

Post a Comment