Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong Kerajaan di Jabatan Peguam Negara - 7 Disember 2022

Post a Comment
Jawatan Kosong Kerajaan 2022 di Jabatan Peguam Negara Malaysia | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Jabatan Peguam Negara Malaysia


Jawatan:

KELULUSAN MINIMUM:  IJAZAH

1. PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L41 - 294 Kekosongan


Syarat Lantikan:

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c) (i) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji Permulaan pada Gred L41 : RM2,418.00); atau

(ii) lulus Peperiksaan Akhir Peguam (Bar Final Examination) (Gaji Permulaan pada Gred L41 : RM2,418.00);


Syarat Kelayakan Bahasa Melayu:

2. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Syarat Peningkatan Secara Lantikan:

3. Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Undang-undang atau Jurubahasa Gred LA29/30, LA32,LA38,LA40 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Undang-undang Gred L41, tertakluk kepada kekosongan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

(a) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); dan

(b) had umur pelantikan:
 
berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau

berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau

berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.


Deskripsi Tugas:

Bertanggungjawab menjalankan tugas perundangan dalam aspek pendakwaan, perbicaraan dan rayuan, nasihat perundangan, penggubalan undang-undang, penyemakan dan pembaharuan undang-undang, guaman dan hal ehwal antarabangsa.


Cara Memohon:

Semua kekosongan jawatan adalah di bawah Jabatan Peguam Negara Malaysia seluruh negara. Permohonan hendaklah dibuat di Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) sebagaimana link yang admin sediakan di bawah:-


Tarikh Tutup Permohonan : 07 Disember 2022 (Rabu) jam 11:59 malam
Jawatan Kosong Kerajaan 2022 di Jabatan Peguam Negara Malaysia

Latar Belakang

Jabatan Peguam Negara merupakan pejabat kepada Peguam Negara Malaysia. Ia bermula dengan pengenalan Peguam Negara sebagai ketua pegawai undang-undang negara,  dan  kemudian Jabatan Peguam Negara  telah diiktiraf  sebagai institusi kerajaan secara rasmi. Pada tahun 1948, pelbagai fungsi nasihat perundangan yang telah diberikan kepada kerajaan kolonial/ jajahan pada masa itu telah disatukan sebagai suatu jabatan persekutuan di bawah peruntukan  Perjanjian Persekutuan Malaya, 1948. Kemudian pada tahun 1951, Jabatan Peguam Negara (sebelum ini dikenali sebagai Jabatan Undang-Undang) telah dikelaskan sebagai sebuah Kementerian dan telah dipertanggungjawabkan  bagi semua perkara perundangan yang melibatkan Kerajaan. Berikut adalah senarai kedudukan / peletakan Jabatan Peguam Negara beberapa tahun semenjak  kemerdekaan sehinggalah ke hari ini:

1957 : Kementerian Dalam Negeri dan Keadilan
1959 : Kementerian Kehakiman
1964 : Kementerian Dalam Negeri dan Kehakiman
1974 : Kementerian Undang-Undang dan Peguam Negara
1980 - kini : Jabatan Perdana Menteri

Post a Comment