Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Majlis Perbandaran Selayang (MPS) - 6 Januari 2023

Post a Comment
Jawatan Kosong 2022 di Majlis Perbandaran Selayang (MPS) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Majlis Perbandaran Selayang (MPS)


Jawatan:

1. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT F41 - 2 Kekosongan

2. PEMBANTU PENILAIAN W19 - 1 Kekosongan

3. PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA J41 - 1 Kekosongan

4. PEMBANTU KESIHATAN AWAM U19 - 5 Kekosongan

5. ARKITEK J41 - 2 Kekosongan

6. PEMBANTU KEMAHIRAN H19 - 1 Kekosongan

7. AKAUNTAN WA41 - 1 Kekosongan

8. PEMANDU KENDERAAN H11 - 7 Kekosongan

9. PEGAWAI KAWALAN ALAM SEKITAR C41 - 1 Kekosongan

10. PEMBANTU AWAM H11 - 37 Kekosongan

11. PENOLONG PEGAWAI SENI BINA JA29 - 2 Kekosongan

12. PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA JA29 - 3 Kekosongan

13. PENOLONG AKAUNTAN W29 - 2 Kekosongan

14. PENOLONG PEGAWAI TADBIR N29 - 6 Kekosongan

15. PENOLONG JURUTERA JA29 - 1 Kekosongan

16. PENOLONG JURUTERA JA29 - 2 Kekosongan

17. PENOLONG ARKITEK LANDSKAP JA29 - 2 Kekosongan

18. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA29 - 1 Kekosongan

19. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN / OPERASI) N19 - 14 Kekosongan

20. PEREKA B19 - 1 Kekosongan

21. ARKITEK J41 - 2 Kekosongan

22. PEMBANTU KEMAHIRAN H19 - 1 Kekosongan


Perhatian Kepada Pemohon:

Permohonan dari mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun perlu mencetak borang permohonan dan ditandatangani oleh Ketua Jabatan dan dibawa ke sesi temu duga berserta dengan Buku Rekod Perkhidmatan dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) yang terkini.

Permohonan perlu dibuat secara online melalui Sistem e-Jawatan yang boleh dicapai melalui laman sesawang/portal rasmi Majlis Perbandaran Selayang (www.mps.gov.my). (admin ada sediakan link  di bawah)

Hanya permohonan yang ditapis senarai sahaja akan dipanggil temuduga.

Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (03) bulan dari tarikh tutup iklan adalah
dianggap tidak berjaya.

Sila pastikan semua ruangan yang perlu diisi, hendaklah dilengkapkan.


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah


Tarikh Tutup Permohonan : 06 Januari 2023 (Jumaat jam 5.00 Petang)
Jawatan Kosong 2021 di Majlis Perbandaran Selayang (MPS)

Latar Belakang

Majlis Sukan Kuala Lumpur ditubuhkan pada tahun 1979 di bawah Akta Majlis Sukan Negara 1971, Perintah Majlis Sukan Negara Malaysia Jadual Kedua (Pindaan) 1988. Majlis Sukan Kuala Lumpur yang pada masa itu berada di bawah pentadbiran Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bertanggungjawab untuk melaksanakan program pembangunan sukan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur seperti program pembangunan sukan atlet remaja, atlet berbakat dan berprestasi tinggi (elit) dalam arena sukan tempatan baik di peringkat dalam negeri mahupun antarabangsa.

Mulai 28 Oktober 1996, Majlis Sukan Kuala Lumpur dipisahkan daripada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan diletakkan di bawah Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Klang (BKWPPLK). Jabatan Perdana Menteri mengikut keputusan Jawatankuasa Kerja Bagi Mengkaji Jawatan-Jawatan Tertinggi (JKTT) Bil. 10/1996 . Pada 27 Mac 2004, Kementerian Wilayah Persekutuan telah ditubuhkan dan Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Klang (BKWPPLK). Jabatan Perdana Menteri menjadi sebahagian daripadanya

Post a Comment