Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Kedah (SPANK) - 18 Disember 2022

Post a Comment
Jawatan Kosong 2022 di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Kedah (SPANK) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Kedah (SPANK)


Jawatan:

1. PEGAWAI SYARIAH GRED LS41

2. PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S41

3. PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N29

5. PENGHULU GRED NP29

6. PENOLONG PEGAWAI TANAH GRED NT29

7. PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED JA29

8. PENOLONG PEMELIHARA HUTAN GRED G29

9. PENGAWAS HUTAN GRED G19


1. Pemohon-pemohon hendaklah membuat permohonan secara online (atas talian) dengan melayari Portal Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Kedah di alamat:- https://spa.kedah.gov.my atau https://espa.kedah.gov.my

2. Sebarang keterangan lanjut boleh dirujuk kepada:

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
Negeri Kedah Darul Aman
No Tel: 04-7333903


* Sila baca terlebih dahulu iklan lengkap melalui link yang admin sediakan di bawah


Tarikh Tutup Permohonan : 18 Disember 2022 jam (Ahad) 11.59 malam 
Jawatan Kosong 2021 di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Kedah (SPANK)

Latar Belakang

Suruhanjaya Perkhidmatana Awam, Negeri Kedah Darul Aman telah diwujudkan oleh Majlis Undangan Negeri Kedah (Legislative Assembly) pada 24 OGos 1959 di bawah “State Public Service Commission Enactment 1959” atau Enakmen Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Tahun 1959. Enakmen tersebut telah mendapat perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah pada 20 Oktober 1959 dan seterusnya diwartakan pada 29 Oktober 1959. Menurut Enakmen tersebut Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Kedah adalah bertanggungjawab dalam urusan-urusan Melantik dan Pelanjutan Tempoh Percubaan, Pengesahan Jawatan, Memasuk ke Dalam Jawatan, Berpencen, Petukaran, Menaikkan Pangkat, Tindakan Tatatertib.

Post a Comment