Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Bookmark
HTML5 Sila Follow dan Klik button [X] untuk tutup Button Close

Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Pahang - 21 Ogos 2023

Jawatan Kosong 2023 di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Pahang | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Pahang


Jawatan:

1. PROFESOR VK7
Pensyarah UiTM RM 7,676.00 RM 20,592.00

2. PROFESOR MADYA DM53
Pensyarah UiTM RM 6,162.00 RM 13,235.00

3. PENSYARAH KANAN DM51
Pensyarah UiTM RM 5,855.00 RM 12,445.00

4. PENSYARAH DM45
Pensyarah UiTM RM 3,070.00 RM 11,095.00


FAKULTI 
FAKULTI SAINS GUNAAN
BIDANG PENGAJARAN
KIMIA & BIOLOGI

FAKULTI 
FAKULTI PERLADANGAN DAN AGROTEKNOLOGI
BIDANG PENGAJARAN
AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING TECHNOLOGY

FAKULTI 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI
BIDANG PENGAJARAN
SAINS SUKAN

FAKULTI 
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM KONTEMPORARI
BIDANG PENGAJARAN
PENGAJIAN DAN PENDIDIKAN ISLAM

FAKULTI 
FAKULTI SAINS PENTADBIRAN DAN PENGAJIAN POLISI
BIDANG PENGAJARAN
PENTADBIRAN AWAM


Syarat Lantikan:

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

Kelayakan Pensyarah UiTM

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan


Kelayakan Lantikan Ke Gred DM45

(c) (i) Ijazah Sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji permulaan ialah pada Gred DM45: RM3,070.00); atau

(iii) Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DM45: RM3,380.37)


Kelayakan Lantikan Ke Gred DM51

(d) (i) Mempunyai kelayakan seperti di perenggan 1(c);

 dan (ii) Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang istimewa mutunya; dan

(iii) Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DM51 : RM5,855.00)


Kelayakan Lantikan Ke Gred DM53 (Profesor Madya)

(e) (i) Mempunyai kelayakan seperti di perenggan 1(c);

dan (ii) Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang sangat istimewa mutunya; dan

(iii) Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DM53 : RM6,162.00)


Kelayakan Lantikan Ke Gred Khas C (Profesor VK7)

(f) (i) Mempunyai kelayakan seperti di perenggan 1(c);

dan (ii) Membuktikan tahap kecemerlangan akademik yang terkemuka mutunya; dan

(iii) Mempunyai pengalaman berkaitan yang luas dalam bidang-bidang yang berkenaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred VK7 : RM7,676.00)


Cara-cara Membuat Permohonan:

(a) Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang Perjawatan UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA yang boleh didapati di laman sesawang UiTM Cawangan Pahang di http://pahang.uitm.edu.my/ atau boleh didapati di Bahagian Pentadbiran, Universiti Teknologi MARA Cawangan Pahang, Kampus Jengka

(b) Tarikh tutup permohonan adalah pada hari 21 Ogos 2023 (Isnin)

(d) Sila kemukakan permohonan kepada:

TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
BAHAGIAN PENTADBIRAN
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA CAWANGAN PAHANG, KAMPUS JENGKA
26400 BANDAR TUN ABDUL RAZAK JENGKA
PAHANG DARUL MAKMUR
NO.TEL : 09-460 2000 / 460 2033

Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Pahang

History

Alasan upacara anggaran RM26 juta kampus tetap untuk ITM Cawangan Pahang pecah telah dilakukan oleh Menteri Besar YB Dato Seri Haji Khalil Yaakob pada 22 Ogos 1988. Kerajaan Negeri Pahang telah memperuntukkan 1000 ekar tanah di Bandar Pusat Jengka, dalam daerah Maran, untuk menjadi tapak untuk kampus tetap yang akan dibina. Kampus ini dibina dalam dua fasa, fasa awal untuk menampung 2500 pelajar dan akhirnya kampus, dengan kemudahan lengkap dan infrastruktur, dapat menampung 4500 pelajar.

Post a Comment

Post a Comment