Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Majlis Daerah Sabak Bernam (MDSB) - 14 February 2017

Post a Comment
Jawatan Kosong Terkini 2017 di Majlis Daerah Sabak Bernam (MDSB) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di  Majlis Daerah Sabak Bernam (MDSB)

Jawatan Kosong Terkini 2017 di Majlis Daerah Sabak Bernam (MDSB) www.banyakjawatan.my


Latar Belakang

Majlis Daerah Sabak Bernam (MDSB) adalah salah sebuah daripada 12 Pihak Bekuasa Tempatan yang terdapat di seluruh Negeri Selangor Darul Ehsan. Pihak Berkuasa Tempatan bagi Daerah Sabak Bernam ini mula dikenali sebagai Majlis Daerah Sabak Bernam sejak tahun 1977. Sebelum MDSB diisytiharkan sebagai sebuah Majlis Daerah, PBT bagi Daerah Sabak Bernam ini dikenali sebagai penguasa tempatan iaitu Majlis Tempatan dan Lembaga  Bandaran. Bidang kuasa meliputi kawasan :-

Majlis Tempatan Sekinchan
Majlis Tempatan Sungai Besar
Majlis Tempatan Sungai Air Tawar, Dan
Lembaga Bandaran Sabak BernamJawatan:


1. PENOLONG PEGAWAI TADBIR,GRED N29


2. PEMBANTU PENGUATKUASA,GRED KP19


3. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI), GRED N19


Cara membuat Permohonan:

a) Permohonan hendaklah menggunakan Borang MDSB dengan bayaran RM2.00 bagi setiap borang yang boleh didapati dari Jabatan Khidmat Pengurusan, atau boleh dimuat turun menerusi laman Web Majlis Daerah Sabak Bernam di alamat www.mdsb.gov.my.


b) Borang- borang permohonan mestilah disertakan dengan salinan:-

i) Salinan Kad Pengenalan dan Sijil Kelahiran.

ii) Salinan Sijil- Sijil Persekolahan termasuk Sijil Berhenti Sekolah Menengah,

iii) Salinan kelulusan akedemik (Sila lampirkan bersama surat pengesahan pengiktirafan kelayakan daripada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi Sijil / Diploma / Ijazah dari IPTS dan luar negara – (Jika berkenaan)

iv) Transkip keputusan peperiksaan semua semester

v) Sekeping gambar berukuran pasport (Warna).

vi) Setiap permohonan mesti di masukan kedalam sampul surat serta nama jawatan yang dipohon hendaklah dicatat di sebelah kiri atas sampul surat.


c) Permohonan daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan hendaklah dibuat melalui Ketua Jabatan dan hendaklah diserta bersama Rekod Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) yang terkini.


d) Permohonan yang telah lengkap hendaklah dihantar kepada :

Yang Dipertua,
Majlis Daerah Sabak Bernam,
45300 Sungai Besar,
Selangor Darul Ehsan.


Permohonan Yang Berikut Akan Ditolak:

i) Tidak disertai dengan dokumen yang diperlukan

ii) Tidak lengkap dan tidak terang

iii) Tidak memenuhi syarat – syarat kelayakan

iv) Tidak ditandatangani

v) Diterima selepas tarikh tutup iklan.

f) Satu borang hanya untuk satu jawatan sahaja

g) Hanya calon yang layak selepas ditapis sahaja akan dihubungi untuk sesi temuduga.

h) Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.


Catatan Am:

Permohonan pengisian jawatan yang tidak menepati dasar perlantikan Anak Negeri Selangor adalah ditolak kecuali dalam keadaan di mana tidak ada calon yang layak dari Negeri SelangorTarikh Tutup Permohonan : 14 Februari 2017 (Selasa Jam 4.00 Petang)Klik Untuk Baca Iklan LengkapPost a Comment