Jawatan Kosong di Perbadanan Tabung Pendidikan Kemahiran (PTPK) - 20 November 2020 - KERJA KOSONG 2022 | JAWATAN KOSONG KERAJAAN 2022
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Perbadanan Tabung Pendidikan Kemahiran (PTPK) - 20 November 2020

Jawatan Kosong 2020 di Perbadanan Tabung Pendidikan Kemahiran (PTPK) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Perbadanan Tabung Pendidikan Kemahiran (PTPK)

Jawatan Kosong 2019 di Perbadanan Tabung Pendidikan Kemahiran (PTPK)

Pengenalan

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) merupakan badan berkanun di bawah Kementerian Sumber Manusia yang mana fungsi utamanya adalah untuk memberikan pinjaman latihan kemahiran kepada individu yang mengikuti latihan kemahiran di Penyedia Latihan Awam (PLA) dan Swasta (PLS) yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran dan berdaftar dengan PTPK

Latihan ini dibuka kepada pelatih yang mmengikuti program  latihan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM), Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM).

Like Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Jawatan:

1. PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F41

2. PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED FA29


SYARAT KELAYAKAN PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F41:

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

a) Ijazah dalam bidang Sains Komputer atau Teknologi Maklumat atau bidang berkaitan (perisian dan pengaturacaraan sistem) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

2. Memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

KEUTAMAAN:

3. Keutamaan diberikan kepada calon – calon yang:

i. Mempunyai pengetahuan/ pengalaman di dalam bidang pengaturcaraan bagi Bahasa Pengaturcara ASP. NET, C#, HTML; dan

ii. Tidak mempunyai kaitan secara langsung/ tidak langsung dengan pembiayaan PTPK sama ada sebagai Peminjam/ Penjamin/ Pewaris dan sebagainya.

SYARAT PERMOHONAN:

Terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas pada tarikh iklan
ini dikeluarkan.

PEMATUHAN DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN:

Calon-calon yang memasuki perkhidmatan jawatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim
perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan yang dibuat ke atasnya dari masa
ke semasa.


SYARAT KELAYAKAN PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED FA29:

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

a) Diploma dalam bidang Sains Komputer atau Teknologi Maklumat atau bidang berkaitan (perisisan
dan pengaturcaraan) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

2. Memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
Kerajaan.

KEUTAMAAN:

3. Keutamaan diberikan kepada calon – calon yang:

i. Mempunyai pengetahuan/ pengalaman di dalam bidang pengaturcaraan bagi Bahasa Pengaturcara ASP. NET, C#, HTML; dan

ii. Tidak mempunyai kaitan secara langsung/ tidak langsung dengan pembiayaan PTPK sama ada sebagai Peminjam/ Penjamin/ Pewaris dan sebagainya.

SYARAT PERMOHONAN:

Terbuka kepada semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas pada tarikh iklan
ini dikeluarkan.

PEMATUHAN DI BAWAH SYARAT-SYARAT SKIM PERKHIDMATAN:

Calon-calon yang memasuki perkhidmatan jawatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim
perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuat kuasa serta pindaan yang dibuat ke atasnya dari masa
ke semasa.


CARA MEMOHON:

1. Calon-calon yang berminat adalah dipelawa mengemukakan permohonan dengan menggunakan borang permohonan secara manual yang boleh didapati di Cawangan Pengurusan Sumber Manusia (PSM), PTPK atau melalui laman web rasmi PTPK di www.ptpk.gov.my beserta keterangan peribadi yang lengkap (resume/ curriculum vitea) mengenai kelayakan dan pengalaman.

2. Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar selewat-lewatnya 20 NOVEMBER 2020 ke alamat:

Ketua Eksekutif
Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
Kementerian Sumber Manusia
Aras 11, 12C, 15-19 & 27, Menara Dato’
Onn, Pusat Dagangan Dunia Putra
(PWTC) No. 45 Jalan Tun Ismail
50530 Kuala Lumpur
(u.p: Cawangan Pengurusan Sumber Manusia)

Nama jawatan yang dipohon hendaklah dicatatkan di sudut atas sebelah kiri sampul surat.

3. Sebarang permohonan yang tidak lengkap tidak akan dilayan dan akan dianggap tidak berjaya.

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI:

Sebarang pertanyaan boleh hubungi pegawai seperti berikut:

1. Puan Mazita Binti Mohd Hanafi 03-4047 6099 mazita@ptpk.gov.my
2. Encik Amir Bin Abdul Hamid 03-4047 6096 amir@ptpk.gov.my


* Sila baca terlebih dahulu iklan lengkap yang admin sediakan di bawah


Tarikh Tutup Permohonan : 20 November 2020 (Jumaat)


Klik Iklan Lengkap Jawatan

0 Response to "Jawatan Kosong di Perbadanan Tabung Pendidikan Kemahiran (PTPK) - 20 November 2020"

Post a Comment