Jawatan Kosong di Perbadanan Aset Keretapi (RAC) - 31 Disember 2020 - KERJA KOSONG 2022 | JAWATAN KOSONG KERAJAAN 2022
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Perbadanan Aset Keretapi (RAC) - 31 Disember 2020

Jawatan Kosong 2020 di Perbadanan Aset Keretapi (RAC) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Perbadanan Aset Keretapi (RAC)

Jawatan Kosong 2019 di Perbadanan Aset Keretapi (RAC)

Latar Belakang

Perbadanan Aset Keretapi (yang dahulu dikenali dengan akronim PAK) atau RAC merupakan sebuah Badan Berkanun Persekutuan di bawah Kementerian Pengangkutan yang ditubuhkan di bawah Akta Keretapi 1991 (Akta 463) melalui Warta Kerajaan No.16, Jilid 36 pada 30 Julai 1992. Perbadanan ini mula beroperasi secara rasminya sebagai sebuah organisasi pada 1 Ogos 1992 serentak dengan pengkorporatan Keretapi Tanah Melayu (KTM) menjadi Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB). Dalam erti kata lain, RAC diwujudkan sebagai sebuah agensi milik Kerajaan untuk membantu industri perkeretapian negara berkembang maju dan berdaya saing setanding dengan industri perkeretapian di negara-negara maju. Hasrat ini dilaksanakan melalui penggubalan Akta Keretapi 1991 dan pemansuhan Ordinan Keretapi 1948.

Melalui penggubalan akta tersebut, segala aset kereta api yang dahulunya di bawah urus tadbir KTM dan tanah kereta api di bawah Pesuruhjaya Tanah Persekutuan (PTP) adalah terletak hak kepada RAC, manakala operasi perkhidmatan kereta api dikendalikan oleh syarikat pengganti, iaitu KTMB.

Like Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Join Telegram - Kerja Kosong Terkini
Jawatan:

1. PEGAWAI TADBIR (INTEGRITI DAN PEMATUHAN) GRED N48

2. PEGAWAI TADBIR (STRATEGIK) GRED N48


Syarat Lantikan Pegawai Tadbir (Integriti dan Pematuhan) Gred N48:

Tahap Pendidikan:
Ijazah Sarjana Muda.

Bidang/ Kelayakan:
Khusus Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

Atau

Tahap Pendidikan
Ijazah Sarjana Muda kepujian.

Bidang/ Kelayakan
Khusus Ijazah Sarjana Muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. 

Gaji Permulaan
RM5,118.00

Syarat Bahasa Melayu
Kepujian di peringkat SPM/SVM

Bidang Keutamaan
Sumber Manusia/ Pentadbiran Am/ Pentadbiran Perniagaan/Pengurusan Kewangan/ Pengurusan Am/ Pentadbiran Awam atau yang berkaitan.


Syarat Lantikan Tambahan
Mempunyai sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman pengurusan dan tadbir urus awam (sumber manusia, pentadbiran am, pengurusan kewangan, pengurusan hartanah, pengurusan korporat)


Deskripsi Tugas:

Pengurusan Audit

a) Menyelaras tugas Unit Audit RAC;

b) Membuat kajian semula terhadap pengurusan, sistem kawalan dalaman dan pengawasan operasi RAC bagi mengetahui fungsi perancangan, penyeliaan, arahan dan pengawalan berdasarkan dasar, arahan dan peraturan semasa;

c) Mengkaji perjalanan pengoperasian RAC dan pelaksanaan program selaras dengan objektif yang telah ditentukan, dan dilaksanakan sepertimana yang dirancang;

d) Mengemukakan jadual kerja auditan tahunan kepada Pengurusan dan Jawatankuasa Audit untuk pertimbangan dan kelulusan;

e) Melaporkan kepada pihak pengurusan berhubung tindakan di atas sesuatu teguran audit;

f) Memastikan setiap perancangan dan tindakan yang dibuat oleh RAC mengambilkira pandangan audit sebelumnya; dan

g) Menilai semua rancangan dan tindakan yang telah diambil selaras dengan teguran audit.


Pengurusan Integriti

a) Bertindak selaku pegawai CeIO RAC;

b) Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil;

c) Melaporkan salah laku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab;

d) Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika di RAC;

e) Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa; dan

f) Melaksanakan fungsi urus setia Lembaga Tatatertib.


Syarat Lantikan Pegawai Tadbir (Strategik) Gred N48:

Tahap Pendidikan:
Ijazah Sarjana Muda.

Bidang/ Kelayakan
Khusus Ijazah Sarjana Muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
dengannya;

Atau

Tahap Pendidikan:
Ijazah Sarjana Muda kepujian.

Bidang/ Kelayakan:
Khusus Ijazah Sarjana Muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

Gaji Permulaan
RM5,118.00

Syarat Bahasa Melayu
Kepujian di peringkat SPM/SVM

Bidang Keutamaan
Pengangkutan, Pentadbiran Awam, Polisi Awam, Pengurusan, Pengurusan Perniagaan, Sains Sosial atau Ekonomi.


Syarat Lantikan Tambahan
a) Mempunyai sekurang-kurangnya 10 tahun pengalaman dalam bidang berkaitan Pengangkutan, Pentadbiran Awam, Polisi Awam, Pengurusan, Pengurusan Perniagaan, Sains Sosial atau Ekonomi.


Deskripsi Tugas:

a) Merancang, menggubal dan melaksanakan pengurusan serta perancangan strategik selaras dengan misi, visi dan objektif yang ingin dicapai;

b) Menyediakan Pelan Strategik RAC bagi memastikan hala tuju RAC memenuhi keperluan industri pengangkutan dan pemegang taruh;

c) Bertanggungjawab merancang pembangunan serta mengenalpasti kaedah bagi penyediaan Indeks Prestasi Utama (KPI) RAC; dan

d) Bertanggungjawab menjalankan tugas sebagai urusetia mesyuarat Jawatankuasa Strategik dan Pelaburan RAC.


Cara Memohon

Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui capaian https://apps.rac.gov.my/ejawatan/ LOKASI PEJABAT Perbadanan Aset Keretapi, Tingkat 16, IOI City Tower 2, Lebuh IRC, IOI Resort City, 62502 Putrajaya, Sepang, Selangor


Tarikh Tutup Iklan

Permohonan perlu dikemukakan selewat-lewatnya pada 31 Disember 2020 (Khamis) pukul 12.00 tengah hari. Permohonan yang lewat diterima tidak akan dipertimbangkan.


Pertanyaan

Sebarang pertanyaan, sila hubungi talian 03-8939 0200 atau emel ke hr@rac.gov.my


Catatan Am

i. Calon-calon yang BERJAYA sahaja akan dipanggil untuk temuduga dalam tempoh 6 bulan; dan

ii. TEMPOH SAH LAKU permohonan adalah selama 6 bulan dari tarikh tutup iklan.


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah0 Response to "Jawatan Kosong di Perbadanan Aset Keretapi (RAC) - 31 Disember 2020"

Post a Comment