Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) - 21 Februari 2022

Post a Comment
Jawatan Kosong 2022 di Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong terkini di Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

Jawatan Kosong 2021 di Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)

Sejarah

Sejarah Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) bermula di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 sebagai sebuah Jabatan Kerajaan pada 1 Januari 1971 di bawah Kementerian Buruh dan Tenaga Rakyat. PERKESO diamanahkan untuk mentadbir dua skim keselamatan sosial iaiatu Skim Bencana Pekerjaan dan Skim Keilatan.

Skim Bencana Pekerjaan memberi perlindungan kepada pekerja daripada kejadian luar jangka bencana pekerjaan termasuk penyakit khidmat dan kemalangan semasa perjalanan berkaitan pekerjaan. Skim Keilatan pula memberi perlindungan 24 jam kepada pekerja terhadap keilatan atau kematian akibat sebarang sebab.

Skim Keselamatan Sosial di negara ini sebenarnya bermula sejak tahun 1958 iaitu sejurus selepas Malaya mencapai kemerdekaan. Pada masa itu, Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) telah menjalankan satu kajian mengenai keselamatan sosial. Pada tahun 1962, sebuah jawatankuasa tertinggi telah dibentuk untuk mengkaji hasil kajian tersebut. Kajian oleh A.N. Ambo melalui ILO telah dijadikan asas bagi merangka rang undang-undang Keselamatan Sosial Pekerja yang seterusnya diluluskan oleh Parlimen Malaysia pada bulan April 1969 dikenali sebagai Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. See more..
Join Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Join Telegram - Kerja Kosong Terkini
Jawatan:

1. PENGURUS PROJEK GRED 24
SKIM JURUANALISA SISTEM


Kelayakan:

1.Umur calon mestilah tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan;

2. Memiliki Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Sains Komputer, Teknologi Maklumat atau kelayakan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan

3. Lulus Bahasa Malaysia (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;

4. Mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman dalam pengurusan projek IT;

5. Bermotivasi tinggi dan boleh bekerja dalam satu pasukan; dan

6. Bersedia untuk berkhidmat dan bertugas di Ibu Pejabat PERKESO.


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah


Tarikh Tutup Permohonan : 21 Februari 2022
Post a Comment