Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di ICT @ Johor - 24 Mac 2022

Post a Comment
Jawatan Kosong 2022 di ICT @ Johor | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di ICT @ Johor

Jawatan Kosong 2022 di ICT @ Johor

Fungsi
 • Memberi khidmat nasihat dan perundingan berkaitan teknologi maklumat kepada Jabatan/Agensi Negeri dalam usaha meningkatkan kecekapan dan efisiensi mereka;
 • Membuat kajian, penilaian dan memberi maklumbalas atas cadangan projek pengkomputeran baru yang dikemukakan;
 • Melaksanakan pembangunan sistem aplikasi komputer dan penyelenggaraan sistem di jabatan/agensi Kerajaan dengan kerjasama pembekal yang telah dilantik;
 • Membuat pemantauan dan penyelarasan bagi projek-projek ICT yang dibiayai oleh Kerajaan Negeri dan Persekutuan. Antaranya adalah seperti berikut:
 • Sistem Hasil Tanah Johor (SHTJ);
 • Sistem Pengurusan Perumahan Perumahan (SPPJ);
 • Sistem Pengurusan Perumahan Lot Bumiputera (Putera);
 • Sistem Pendaftaran Terbuka (SPT);
 • SISPEN, MyGDI, E-PBT (Teknikal);
 • Penyelaras Keselamatan ICT;
 • Pelaksanaan Projek-projek E-Government dari Kerajaan Persekutuan.
 • Menyelenggara Laman Web Rasmi Kerajaan Negeri Johor;
 • Membuat pemantauan, membantu dan membuat penyelarasan bagi pembangunan Laman Web Jabatan Kerajaan Negeri;
 • Merancang, melaksana dan menyelenggara jaringan data LAN, WAN (Intranet) dan kemudahan internet dan e-mel jabatan;
 • Merancang, mengkaji dan melaksana polisi keselamatan bagi infrastruktur ICT jabatan, rangkaian intranet dan internet;
 • Merancang,melaksana dan menyelenggara peralatan dan prasarana ICT jabatan;
Join Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Like FB Page Khas  - Kerja Kosong Negeri Johor
Jawatan:

1. PERSONAL MYSTEP

Kadar Upah : RM1,600.00


Tempoh Perkhidmatan : 1 April 2022 hingga Disember 2022

Waktu Bekerja : 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu rehat

Syarat Lantikan : i. Warganegara Malaysia;

ii. Berumur tidak kurang dari 18 tahun hingga 30 tahun;

iii. Mempunyai Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan

iv. Keutamaan diberi kepada calon yang berketerampilan serta mahir berkomunikasi


Cara Membuat Permohonan:

a. Permohonan hendaklah menggunakan borang permohonan jawatan yang boleh diperolehi di Pejabat ini dengan cara datang sendiri di Pejabat ICT@Johor pada waktu pejabat.

b. Borang-borang yang telah diisi hendaklah disertakan dengan sekeping gambar berukuran pasport dan salinan diakui sah dokumen-dokumen berikut : -

i. Sijil kelahiran
ii. Kad pengenalan
iii. Sijil berhenti sekolah
iv. Sijil kelulusan persekolahan SPM atau setarafnya
v. Lain-lain sijil/surat akuan berkaitan

Dan catatkan nama jawatan berkenaan di penjuru kiri atas sampul surat

c. Setiap salinan surat/dokumen hendaklah disahkan oleh Pegawai Kerajaan (Kumpulan Pengurusan dan Profesional/Pengetua Sekolah/Wakil Rakyat/Penghulu/Ketua Kampung)


*Sila rujuk maklumat iklan perjawatan sebelum memohon melalui online melalui link yang disediakan di bawah.


Tarikh Tutup Permohonan : 24 Mac 2022 (Khamis)


Jom Join Telegram Khas : Kerja Kosong Negeri Johor

Post a Comment