Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS) - 12 April 2022

Post a Comment
Jawatan Kosong 2022 di Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS)

Jawatan Kosong 2021 di Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS)

Latar Belakang

Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor (LPHS) adalah sebuah agensi di bawah kerajaan Negeri Selangor yang bertanggungjawab dalam perancangan dan pengurusan pembangunan hartanah di Negeri Selangor.
Join Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Like FB Page Khas - Kerja Kosong Negeri Selangor
Jawatan:

1. PEMBANTU TADBIR KEWANGAN W19


Jadual Gaji:

Gred Gaji : W19
Gaji Minimum : RM1,353.00
Gaji Maksimum : RM4,005.00
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan : RM100.00
ITKA : RM300.00
ITP : RM300.00
Elaun Sara Hidup : RM350.00


Syarat Lantikan:

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam subjek Matematik, Perdagangan atau Prinsip Perakaunan pada peringkat peperiksaan tersebut (Gaji permulaan pada Gred W19 : RM1,353.00) atau

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Pertengahan (Simpan Kira-Kira) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan pada Gred W19 : RM1,409.40) atau

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan pada Gred W19 : RM1,409.40) atau

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan Malaysia peringkat Tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.(Gaji permulaan pada Gred W19 : RM1,465.80) atau

Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya (Gaji permulaan pada Gred W19 : RM1,465.80)


Deskripsi Tugas:

Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas pengurusan kewangan sepenuh masa di peringkat Kumpulan Sokongan berhubung urusan-urusan kawalan belanjawan, kewangan am, terimaan, perolehan kerajaan, bayaran emolumen, pembayaran, akaun, pelaburan dan pinjaman Kontrak

i. Warganegara Malaysia

ii. Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

iii. Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan sekeping gambar berukuran pasport, salinan kad pengenalan pemohon, ibu dan bapa serta sijil lahir, sijil-sijil akademik dan lain-lain dokumen berkaitan.
iv. Permohonan daripada mereka yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan atau Badan-Badan Berkanun hendaklah melalui Ketua Jabatan masing-masing dan perlu disertakan bersama Rekod Perkhidmatan yang dikemas kini serta Laporan Nilaian Prestasi Tahunan ( LNPT) yang terkini.

v. Borang Permohonan yang tidak lengkap diisi akan ditolak.

vi. Permohonan yang lewat diterima tidak akan dilayan.

vii. Hanya calon-calon yang layak selepas disenarai pendek sahaja akan dihubungi untuk sesi temu duga.

viii. Pemohon-pemohon hendaklah mencatatkan jawatan yang dipohon di sebelah kiri bahagian atas sampul surat.

ix. Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya. Borang (LPHS 01/ PSM) boleh didapati secara percuma di kaunter LPHS atau laman web http:// lphs.selangor.gov.my. Permohonan hendaklah di hantar kepada:

PENGARAH EKSEKUTIF
LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH
SELANGOR TINGKAT 5, PODIUM UTARA,
BANGUNAN SSAAS
40503 SHAH ALAM.


Penting
  • Borang permohonan yang tidak lengkap diisi akan ditolak.
  • Permohonan yang lewat diterima tidak akan dilayan.
  • Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dihubungi untuk sesi temu duga.
  • Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 3 bulan adalah dianggap tidak berjaya.

Tarikh permohonan pada : 12 April 2022 (Selasa)


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah


Jom Join Telegram Khas : Kerja Kosong Negeri Selangor

Post a Comment