Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Parlimen Malaysia - 14 Julai 2022

Post a Comment
Jawatan Kosong 2022 di Parlimen Malaysia | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Parlimen Malaysia

Jawatan Kosong 2021 di Parlimen Malaysia

Latar Belakang

Malaysia mengamalkan sistem Demokrasi Berparlimen di bawah pentadbiran Raja Berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Perlembagaan Persekutuan telah digubal dengan mengadakan syarat-syarat sedemikian untuk membolehkan pelaksanaan sistem ini. Salah satu kriteria sistem Demokrasi Berparlimen adalah pembahagian kuasa kepada tiga bahagian di dalam pemerintahan iaitu Perundangan, Kehakiman dan Eksekutif (Pentadbiran).

Malaysia juga merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem Demokrasi berasaskan kepada sistem Persekutuan. Berdasarkan kepada peruntukan ini Negeri-negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak , Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sarawak dan Sabah telah bersetuju dengan konsep penubuhan Negara Malaysia.
Join Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Join Telegram - Kerja Kosong Terkini
Jawatan:

1. PEGAWAI PENYELIDIK GRED M48


Syarat Permohonan:    

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

Warganegara Malaysia. 

Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 yang dilantik tetap dan disahkan dalam perkhidmatan.

Berpengalaman dalam bidang penyelidikan Undang-undang/ Sains Politik/ Hubungan Antarabangsa/ Sains Kemanusiaan dan lain-lain bidang yang berkaitan serta juga pernah menerbitkan/ menulis apa-apa journal atau hasil penyelidikan;

Mencapai markah LNPT 85% dan ke atas bagi tempoh genap tiga (3) tahun (2019,2020,2021) dalam skim perkhidCalon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

Warganegara Malaysia. 

Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M44 yang dilantik tetap dan disahkan dalam perkhidmatan.

Berpengalaman dalam bidang penyelidikan Undang-undang/ Sains Politik/ Hubungan Antarabangsa/ Sains Kemanusiaan dan lain-lain bidang yang berkaitan serta juga pernah menerbitkan/ menulis apa-apa journal atau hasil penyelidikan;

Mencapai markah LNPT 85% dan ke atas bagi tempoh genap tiga (3) tahun (2019,2020,2021) dalam skim perkhidmatan terkini.

Keutamaan akan diberikan kepada calon seperti berikut:
memiliki Ijazah Sarjana dan mempunyai pengalaman penyelidikan dalam bidang Undang-undang/ Sains Politik/ Hubungan Antarabangsa/ Sains Kemanusiaan; dan
      
fasih menulis dan bertutur dalam Bahasa Inggeris.


Cara Memohon:

Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan Borang Permohonan yang boleh dimuat turun secara online di Portal Rasmi Parlimen Malaysia (www.parlimen.gov.my).

Permohonan daripada Pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Peraturan 17 Bab ‘A’ Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan) 2012.  

Borang permohonan yang lengkap hendaklah disertakan dengan gambar terkini berukuran passport (tidak dikembalikan), resume, salinan MyKad, salinan sijil kelahiran, salinan kelulusan akademik, salinan sijil berhenti sekolah, journal/ hasil penyelidikan (jika ada) dan lain-lain dokumen sokongan yang berkaitan. Semua salinan dokumen tersebut hendaklah ditandatangani dan diperakui sah oleh Pegawai Kerajaan dari Kumpulan Pengurusan dan Professional (Gred 41 ke atas).

Borang permohonan yang lengkap perlu dihantar ke alamat seperti berikut: 

KETUA PENTADBIR 
PARLIMEN MALAYSIA
BANGUNAN PARLIMEN
JALAN PARLIMEN
50680 KUALA LUMPUR
(u.p.: Seksyen Pengurusan Sumber Manusia Dan Inovasi)


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah


Tarikh tutup : 14 Julai 2022 (Khamis)


Post a Comment