Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) - 8 November 2022

Post a Comment
Jawatan Kosong 2022 di Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong terkini di Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

Jawatan Kosong 2020 di Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

Latar Belakang

Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM) adalah satu entiti yang telah diperbadankan pada 1 Januari 2008. SKM sebelumnya dikenali sebagai Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia (JPK). Di awal penubuhannya pada bulan Julai 1922, jabatan yang dikenali sebagai The Office of The Director of Co-operation ini berfungsi untuk menubuh, mendaftar dan membangunkan Syarikat Bekerjasama-sama di bawah Enakmen Syarikat Bekerjasama-sama ( The Co-operative Societies Enactment 1922 [FMS Cap. 97 of 1935]) dan ditugaskan untuk memandu dan memajukan pergerakan koperasi.
Join Group Khas - Banyak Jawatan Kosong
Join Telegram / WhatsApp - Kerja Kosong Terkini

Jawatan:

1. PEGAWAI SYARIAH (LS52)

Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Professional
Klasifikasi Perkhidmatan : Syariah (LS)
Jadual Gaji : RM5,800.00- RM12,375.00
Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan dan Professional


Syarat Lantikan:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 30 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c) kelayakan :

i. Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Syariah/ Muamalat/ Perbankan dan Kewangan Islam atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

ii. Ijazah Sarjana dalam bidang Syariah/ Muamalat/ Perbankan dan Kewangan Islam atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

iii. Ijazah Doktor Falsafah (PhD) dalam bidang Syariah/ Muamalat/Perbankan dan Kewangan Islam  atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.


Kelayakan Khusus:

• Calon mesti memiliki sekurang-kurangnya Ijazah dalam Perbankan dan Kewangan Islam atau Syariah yang merangkumi pengajian Usul Fiqh / Fiqh Muamalat;

• Memiliki kelayakan profesional dalam Syariah termasuk Certificate Syariah Advisor (CSA), Certificate Professional Syariah Auditor (CPSA), Sijil Syariah Perbankan dan Kewangan Islam, Assosiate Qualification in Islamic Finance (AQIF), Intermediate Qualification in Islamic Finance (IQIF), Certificate Qualification in Islamic Finance (CQIF), Islamic Professional Credit Certification (IPCC) atau Islamic Financial Planner adalah satu kelebihan;

• Boleh berkomunikasi dan menulis dengan baik dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan Bahasa Arab.


* Sila baca iklan lengkap melalui link yang admin sediakan di bawah sebelum membuat permohonan.


Tarikh Tutup Permohonan : 08 November  2022 (Selasa)Post a Comment