Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang (LPNPP) - 3 Januari 2023

Post a Comment
Jawatan Kosong 2022 di Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang (LPNPP) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang (LPNPP)


Positions:

1. EKSEKUTIF KEWANGAN

2. EKSEKUTIF TEKNIKAL

3. PENOLONG EKSEKUTIF PENTADBIRAN

4. PENOLONG EKSEKUTIF UNDANG-UNDANG

5. PEMBANTU EKSEKUTIF PENTADBIRAN

6. PEMBANTU EKSEKUTIF TEKNOLOGI MAKLUMAT


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah


Tarikh tutup permohonan : 03 Januari 2023 (Selasa).
Jawatan Kosong 2023 di Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang (LPNPP)

Latar Belakang

Penubuhan Lembaga Perumahan Negeri Pulau Pinang (LPNPP) sebagai Badan Berkanun Diasingkan Saraan dan Dibebaskan adalah selaras dengan keputusan Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Bil. 24 Tahun 2020 bertarikh 08 Julai 2020. Pengoperasian secara rasmi LPNPP adalah berkuatkuasa mulai 1 Januari 2021 melalui pewartaan tarikh kuat kuasa Enakmen Lembaga Perumahan Pulau Pinang 2010 [Warta No. 580] yang bertarikh 24 Julai 2020. Secara umumnya, LPNPP masih menjalankan fungsi dan kuasa yang dilaksanakan oleh Bahagian Perumahan, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang.

Selain daripada itu, LPNPP bertindak bagi pihak Kerajaan Negeri untuk memacu pembangunan serta melestarikan pemajuan perumahan, khususnya pembangunan rumah mampu milik dan pembangunan semula bandar di seluruh negeri Pulau Pinang.

Post a Comment