Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Perbadanan Stadium & Kawasan Lapang Pulau Pinang - 10 Februari 2023

Post a Comment
Jawatan Kosong 2023 di Perbadanan Stadium & Kawasan Lapang Pulau Pinang | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Perbadanan Stadium & Kawasan Lapang Pulau Pinang


Positions:

1. PENGARAH EKSEKUTIF N54


Syarat Lantikan:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

a) wargaegara Malaysia;

b) berumur tidak Kurang dari 18 tahun pade ter tutup iklan jaw, dan

c) i. ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada Institut pengajian tinggi tempatan atau Kelayakan yang diiktiraf setara dengannya, (Gaji permulaan ialah pada Gred Nl: RM2,080,00): atau

(3) ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf sefaraf dengannya, (Gaji pemulaan ialah pada Gred N32: RM2,285.43),


Syarat Kelayakan Bahasa Melayu:

Calon bagi iantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang- BAHASA MELAYU kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia / Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Tugas Dan Tanggungjawab:

Mentadbir dan menguruskan stadium dan kawasan lapang yang terletak di bawah bidang kuasa Enakmen Perbadanan Stadium dan Kawasan Lapang Negeri Pulau Pinang 2017;

Menyediakan program-program, skim-skim dan projek-projek untuk pertimbangan Perbadanan;

Melaksanakan segala program, skim dan projek Perbadanan;

Sentiasa memaklumkan kepada Perbadanan dengan sepenuhnya akan kemajuan program-program, skim-skim dan projek-projeknya;

Mengeluarkan panduan polisi atau menjelaskan keputusan-keputusan Perbadanan kepada pegawal-pegawal dan pekhidmat-pekhidmat Perbadanan;

Melaksanakan keputusan-keputusan Perbadanan dan arahan-arahan Pengerusi;

Mengawal dan menyelia pelaksanaan keputusan-keputusan Perbadanan;

Merancang segala aktiviti yang berkaitan dengan stadium, kawasan-kawasan sukan, kemudahan-kemudahan sukan, taman rekreasi dan kawasan lapang:

Menyenggara bangunan dan lain-lain struktur atau harta kepunyaan Perbadanan;

Mentadbir dan mengurus secara teratur, fungsi-fungsi dan hal- ehwal Perbadanan mengikut polisi yang ditetapkan oleh Perbadanan; dan

Menjalankan tugas yang berkaitan yang diarahkan dari semasa ke semasa.


Cara Memohon:

Semua permohonan jawatan perlu menghantar “resume” dan sijil-sijil akademik sahaja menerusi emel kepada temuduga@psdkipp.gov.my mulai 11 Januari 2023.

Sebarang kemusykilan atau permasalahan berhubung permohonan ini, sila hubungi Perbadanan Stadium dan Kawasan Lapang Pulau Pinang di talian berikut :- 04-589 9209

Nota:

1. Permohonan yang diterima setelah tarikh tutup ikian TIDAK AKAN DILAYAN

2. Sekiranya pemohon tidak menerima sebarang maklumbalas dalam tempoh 3-6 bulan dari tarikh tutup iklan, calon-calon dianggap adalah TIDAK BERJAYA.


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah

Join Media Sosial Kami : Klik Sini

Tarikh tutup permohonan : 10 Februari 2023 (Jumaat)
Jawatan Kosong 2021 di Perbadanan Stadium & Kawasan Lapang Pulau Pinang

Misi

Menjadikan kemudahan-kemudahan sukan dan rekreasi di bawah PS&KL Pulau Pinang sebagai pilihan utama penggunaan dan penganjuran acara sukan dan rekreasi di peringkat Antarabangsa.

Post a Comment