Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Perbadanan Stadium & Kawasan Lapang Pulau Pinang - 12 Jun 2023

Post a Comment
Jawatan Kosong 2023 di Perbadanan Stadium & Kawasan Lapang Pulau Pinang | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Perbadanan Stadium & Kawasan Lapang Pulau Pinang


Positions:

1. PENOLONG JURU UKUR JA29


Syarat Lantikan:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c) (i) sijil dalam bidang ukur bahan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politelnik tempatan atau kelavakan wang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred JA29: RM1,549.00); atau

(ii) diploma dalam bidang ukur bahan vang diiktiraf oleh Kerajaan dan pada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan adalah pada Gred JA29: RM1,935.02).


Syarat Kelayakan Bahasa Melayu:

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-sekurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Penepatan Gaji Pemulaan:

Gaji permulaan yang lebih tinggi daripada  gaji minimum Gred JA29 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.


Tempoh Percubaan:

Pegawai yang dilantik adalah dikehendaki berkhidmat dalam tempoh percubaan selama 1 hingga 3 tahun,


Latihan:

Pegawai boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.


Program Transformasi Minda/Peperiksaan:

Pegawai dalam percubaan adalah dikehendaki  hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan vang ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan yang berkenaan.


Pengesahan Dalam Perkhidmatan:

Pegawai yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:

(a) memenuhi tempoh percubaan;

(b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda dan lulus peperiksaan perkhidmatan yang ditetapkan; dan

(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.


Pergerakan Gaji Tahunan:

Pergerakan Gaji Tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan berdasarkan prestasi perkhidmatan.


Keperluan Kompetensi dan Potensi:

Pegawai hendaklah memenuhi kompetensi dan potensi yang ditetapkan untuk kenaikan pangkat.


Kenaikan Pangkat Ke Gred JA36:

Penolong  Juruukur Bahan Gred JA29 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Juruukur Bahan Gred JA36 yang kosong apabila telah:

(a) disahkan dalam perkhidmatan;

(b) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(c) memenuhi kompetensi dan potensi vang ditetapkan; dan

(d) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.


Kenaikan Pangkat  Ke Gred JA38:

Penolong  Juruukur- Bahan Gred JA36 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Juruukur Bahan Gred JA38 yang kosong apabila telah:

(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b) memenuhi kompetensi dan potensi vang ditetapkan; dan

(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.


Kenaikan Pangkat  Ke Gred JA40:

Penolong  Juruukur- Bahan Gred JA38 adalah layak dipertimbangkan bagi kenaikan pangkat ke jawatan Penolong Juruukur Bahan Gred JA40 yang kosong apabila telah:

(a) mencapai tahap prestasi yang ditetapkan;

(b) memenuhi kompetensi dan potensi vang ditetapkan; dan

(c) diperakukan oleh Ketua Jabatan/Perkhidmatan.


Peningkatan Secara Lantikan Ke Jawatan Juruukur Bahan Gred J41:

Penolong Juruukur Bahan yang menunjukkan prestasi yang cemerlang adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan  Secara  Lantikan ke jawatan Juruukur Bahan Gred J41 yang kosong mengikut syarat-svarat  vang  ditetapkan dalam skim perkhidmatan berkenaan.

Nota: Skim perkhidmatan ini membatalkan skim perkhidmatan Penolong Juruukur Bahan yang berkuat kuasa pada 1.7.2013 (Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 11 Tahun 2013)


Cara Memohon:

Semua permohonan jawatan perlu menghantar “resume” dan sijil-sijil akademik sahaja menerusi emel kepada temuduga@psdklpp.gov.my mulai 30 Mei 2023.

Sebarang kemusykilan atau permasalahan berhubung permohonan ini, sila hubungi Perbadanan Stadium dan Kawasan Lapang Pulau Pinang di talian berikut :- 04-589 9209

Nota:

1. Permohonan yang diterima setelah tarikh tutup ikian TIDAK AKAN DILAYAN

2. Sekiranya pemohon tidak menerima sebarang maklumbalas dalam tempoh 3-6 bulan dari tarikh tutup iklan, calon-calon dianggap adalah TIDAK BERJAYA.


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah

Join Media Sosial Kami : Klik Sini

Tarikh tutup permohonan : 12 Jun 2023 (Isnin)
Jawatan Kosong 2021 di Perbadanan Stadium & Kawasan Lapang Pulau Pinang

Misi

Menjadikan kemudahan-kemudahan sukan dan rekreasi di bawah PS&KL Pulau Pinang sebagai pilihan utama penggunaan dan penganjuran acara sukan dan rekreasi di peringkat Antarabangsa.

Post a Comment