Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Zakat Pulau Pinang - 3 November 2023

Post a Comment
Jawatan Kosong 2023 di Zakat Pulau Pinang | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Zakat Pulau Pinang


Jawatan:

1. PENOLONG EKSEKUTIF
(Bahagian Sumber Manusia)

1.1 Memiliki Diploma dalam bidang Pengurusan Sumber Manusiaataulain-lainkelayakan berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;

1.2 Berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun dalambidangPengurusanSumber Manusia dan dalam hal-hal berkaitan;

1.3 Antara tugasan bagi jawatan ini adalah seperti berikut:

i. Membantu dalam merancang, melaksana, dan menilai programlatihantermasuk membuat analisa keperluan latihan (TNA) serta menyediakanlaporan yang berkaitan;

ii. Memastikan pematuhan terhadap dasar-dasar sumber manusiasyarikatdan mempunyai pengetahuan yang luas dalam Akta Kerja 1955danAktaPerhubungan Perusahaan serta berpengalaman dalammenguruskandisiplin dan tatatertib pekerja mengikut prosedur;

iii. Membantu dan berkemahiran dalam proses pengurusan danpenilaianprestasi pekerja dan KPI;

iv. Membantu dalam proses perekrutan yang melibatkan semuaurusanberkaitan termasuklah pengiklanan jawatan, tapisan calon, prosestemuduga, pemilihan, perlantikan dan induksi;

v. Menyediakan kertas kerja dan kertas laporan berkaitan jawatan;


2. KERANI AM
(Bahagian Hisbah & Integriti)

2.1 Memiliki sekurang-kurangnya SPM atau mana-mana kelayakanyangsamataraf dengannya;

2.2 Mempunyai sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman kerja dalamhal-hal yangberkaitan dengan pengkeranian dan operasi pejabat;

2.3 Antara tugas bagi jawatan ini adalah seperti berikut:

i. Membantu Eksekutif Bahagian dalam pengurusan dokumentasi Undang–Undang, Sistem Pengurusan Kualiti, dan Integriti.

ii. Menyedia, menyusun, mengemaskini dan menyimpan fail-fail syarikat;

iii. Menyedia dan mengedarkan memo atau surat melibatkan Unit;

iv. Melakukan penyeteman ke atas dokumen - dokumen syarikat secaramanual/ online;

v. Melaksanakan lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. 2.4 Mahir dan cekap dalam perisian Microsoft Office (Word, Excel danPowerpoint).


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah

Join Media Sosial Kami : Klik Sini

Tarikh tutup permohonan: 03 November 2023 (Jumaat).

Jawatan Kosong 2021 di Zakat Pulau Pinang

Latar Belakang

23 Oktober 1993
Y.B. Pegawai Kewangan Negeri, Y.B. Dr. Haji Mohd Shahar bin Sidek telah membentangkan satu kertas kerja berkaitan penubuhan syarikat milik penuh (100%) MAINPP bagi urusan pungutan zakat di negeri Pulau Pinang.

01 Jun 1994
Syarikat As-Sahabah Urus Zakat Sdn. Bhd. (ASUZ) telah didaftarkan oleh MAINPP sebagai syarikat petugas amil bagi pihak MAINPP – nombor syarikat 302434 A dengan pelaburan modal sejumlah RM1,019,658.00 dan diperbadankan di bawah Akta Syarikat 1965 sebagai sebuah syarikat sendirian berhad milik penuh MAINPP.

Post a Comment