Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
Sila klik Like dan Button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu - 16 November 2023

Post a Comment
Jawatan Kosong 2023 di Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu


Jawatan:

1. KETUA AUDIT DALAM W41

2. PENOLONG EKSEKUTIF AUDIT DALAM W29

3. PEMBANTU EKSEKUTIF KEWANGAN W19


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah

Join Media Sosial Kami : Klik Sini

Tarikh Tutup Permohonan : 16 November 2023 (Khamis)Jawatan Kosong 2023 di Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu


Latar Belakang

Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri Terengganu (LTAWNT)ditubuhkan melalui Enakmen Bil. 2 Tahun 1990. Ia dipinda seterusnya pada tahun 1996 melalui Enakmen Bil. 1 Tahun 1996. LTAWNT ini ditubuhkan dengan klausa berikut:

Seksyen 4. (1) Bagi maksud Enakmen ini, maka hendaklah ditubuhkan suatu perbadanan yang dikenali sebagai “Lembaga Tabung Amanah Warisan Negeri” yang kekal turun-temurun dan mempunyai meterai biasa, dan boleh mendakwa dan didakwa atas nama perbadanannya dan, tertakluk kepada dan, bagi maksud-maksud Enakmen ini, boleh membuat kontrak dan memperolehi, membeli, mengambil, memegang dan menikmati harta alih dan tak alih bagi tiap-tiap jenis dan boleh memindah hak, menyerahak, menyerah balik, memulangkan, menggadai, menggadai janji, mendemis, menyerahak semula, memindahmilik atau selainnya melupus, atau menggunakan apa-apa harta alih atau tak alih atau apa-apa kepentingan yang diletak hak kepada Lembaga atas terma-terma yang difikirkan patut.

Post a Comment