Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Negeri Sembilan - 13 Ogos 2021 - KERJA KOSONG 2022 | JAWATAN KOSONG KERAJAAN 2022
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Negeri Sembilan - 13 Ogos 2021

Jawatan Kosong 2021 di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Negeri Sembilan | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Negeri Sembilan

Jawatan Kosong 2021 di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Negeri Sembilan

Latar Belakang

Visi
Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika.

Misi
Mempertingkatkan keilmuan dan kepakaran bumiputera dalam semua bidang menerusi penyampaian program profesional, penyelidikan serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan kepada nilai-nilai murni dan etika keprofesionalan.

Falsafah
Setiap individu mampu mencapai kecemerlangan melalui pemindahan ilmu serta penerapan nilai-nilai murni agar menjadi graduan profesional yang berupaya mengembangkan ilmu dan membangunkan diri, masyarakat dan negara.
Join Group KhasBanyak Jawatan Kosong
Like Page Khas - Kerja Kosong Negeri Sembilan
Jawatan:

1. PENSYARAH SAMBILAN SEPENUH MASA


Bidang:
 • PENGAJIAN DAN PENDIDIKAN ISLAM
 • TEKNOLOGI TEKSTIL
 • KEWANGAN
 • PENGURUSAN SUKAN
 • SAINS SUKAN
 • SAINS KOMPUTER
 • TEKNOLOGI MAKLUMAT
 • MUAMALAT, EKONOMI, DAN KEWANGAN ISLAM
 • PENGAJIAN DAN PENDIDIKAN ISLAM
 • PENGURUSAN PERPUSTAKAAN
 • PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT
 • PENGURUSAN
 • KEWANGAN
 • PERAKAUNAN
 • STATISTIK
 • BAHASA INGGERIS

Syarat Kelayakan:

1. Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

(a) Warganegara Malaysia;

(b) Syarat Kelayakan

i. Mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau setaraf

ii. Calon-calon mestilah memiliki kelayakan CGPA 3.00 dan ke atas atau Kelas Kedua Tinggi di peringkat Sarjana Muda bagi semua bidang

iii. Memiliki kelayakan Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Universiti

iv. Menguasai Bahasa Inggeris (lisan dan tulisan) dengan baik

v. Telah tamat pengajian sepenuhnya (sama ada di peringkat Ijazah Sarjana Muda atau Sarjana)

vi. Calon yang sedang mengikuti program sarjana tidak boleh dipertimbangkan walaupun telah memiliki Ijazah Sarjana Muda

vii. Mempunyai rekod peribadi yang baik. Calon yang pernah dibuang kerja atas sebab tatatertib tidak boleh dipertimbnagkan

viii. Mempunyai pengalaman mengajar merupakan satu kelebihan


Cara-cara Membuat Permohonan:

a. Borang dan syarat-syarat permohonan boleh diperoleh dengan melayari laman sesawang UiTM Cawangan Negeri Sembilan di https://nsembilan.uitm.edu.my/index.php/facility/iklan

b. Iklan dikeluarkan pada 2 Ogos 2021 (Isnin). Tarikh tutup permohonan adalah pada hari JUMAAT tarikh 13 Ogos 2021.

c. Setiap permohonan MESTILAH disertai bersama SALINAN dokumen berikut yang telah disahkan: Borang yang tidak lengkap tidak akan diproses.

i. Borang Permohonan Perjawatan
ii. Salinan Kad Pengenalan
iii. Salinan Sijil MCE/SPM,HSC/STPM atau setaraf
iv. Salinan sijil/skrol dan transkrip Doktor Falsafah/Sarjana atau Ijazah
v. Dokumen berkaitan jawatan yang dipohon

d. Sila sertakan salinan sijil, skrol Doktor Falsafah, Sarjana dan Ijazah yang telah disahkan untuk membuktikan semua kenyataan yang diberi. Calon juga dikehendaki menghantar salinan keputusan peperiksaan (Statement of Result atau Transkrip) yang lengkap.

e. Penghantaran permohonan adalah melalui atas talian (online) sahaja dan dokumen permohonan adalah dalam satu fail berformat pdf. Dokumen yang berasingan seperti contoh salinan kad pengenalan, salinan sijil, perlu disahkan dan disekalikan dalam satu fail berformat pdf mengikut susunan. Susunan dokumen adalah seperti di perenggan c. Berikut adalah pautan penghantaran permohonan: https://forms.gle/f4zEPvkL115FiDpaA

f. Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah tidak berjaya.

g. Pemohon-pemohon mestilah bersedia untuk berkhidmat di UiTM Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Kuala Pilah/ Kampus Seremban/Kampus Rembau.


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link yang admin sediakan di bawah


Tarikh Tutup Permohonan : 13 Ogos 2021 (Jumaat) 

Jom Join Telegram Khas : Kerja Kosong Negeri Sembilan

0 Response to "Jawatan Kosong di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Negeri Sembilan - 13 Ogos 2021"

Post a Comment