Tjp9mgLryeJXitBMITCspm9yqHIXcaOTWeel9Pl4
HTML5 Sila klik Like dan button [X] untuk menutup Button Close

Jawatan Kosong di Universiti Utara Malaysia (UUM) - 31 Januari 2023

Post a Comment
Jawatan Kosong 2023 di Universiti Utara Malaysia (UUM) | Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan ditawarkan untuk memohon jawatan kosong di Universiti Utara Malaysia (UUM)


Jawatan Akademik:

1. INTERNATIONAL SENIOR LECTURER

Emolument:
Monthly salary and allowances:
a. Salary : MYR 7,550.00
b. Housing Allowance : MYR 1,000.00
c. Transportation Allowance : MYR 1,000.00
d. Overseas Allowance : MYR 500.00
Total : MYR 10,050.00

Academic and Professional Qualifications:

The requirements which will be considered are as follows:

a) Possess a Doctorate degree in a relevant field from a recognised institution of higher learning;
b) Possess a minimum of 3 to 5 years of teaching experience (after receiving Doctorate degree);
c) Obtained a CGPA of 2.75 and higher at Bachelor and Master degrees;
d) Possess a minimum of 10 publications with at least 2 publications in Q3 (for the last 5 years);
e) Possess a minimum of 2 h-index (Scopus indexed);
f) Possess a proven track record of obtaining industry research grants in relevant field; and
g) Do not exceed the age of 65 years old

Key Duties and Responsibilities:

Accountable to the Dean of School and performs the scope of duties as a University Lecturer as outlined below:
a) Teach courses in the relevant fields as required by the respective School;
b) Provide students in the relevant field with supervision and consultation;
c) Participate in seminars, workshops and conferences on behalf of the School / University;
d) Conduct research and publication in the related field; and
e) Undertake any other instructions and projects that may be assigned from time to time by the University Management.

Placement:
Appointed candidate will either be assigned to the UUM Sintok Campus or the UUMKL Campus.


How to Apply:

Candidates who are interested in applying for the position must take the following actions:

a) Download Academic Application Form from http://pendaftar.uum.edu.my ; and

b) Email the completed application form, Curriculum Vitae (CV) and academic certificates to unitakademik@uum.edu.my


Jawatan Pentadbiran:

1. PENGARAH JABATAN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN

Gred Lantikan:
Gred yang ditawarkan adalah Gred 54

Taraf Lantikan:
Jawatan yang ditawarkan adalah bertaraf KONTRAK / PELANTIKAN SECARA PEMINJAMAN

Tempoh Lantikan:
Satu (1) hingga dua (2) tahun untuk setiap lantikan dan boleh dilanjutkan tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU)

Emolumen:
Gaji permulaan dan Imbuhan pada Gred 54 akan dibayar berdasarkan kelayakan mengikut gred jawatan dan pekeliling berkaitan.

Gaji - RM6,179.00 – RM13,252.00
ITK - RM 800.00
ITP -RM 900.00
BISH - RM 250.00


Syarat-syarat Asas Permohonan:     

Syarat-syarat asas yang akan ditimbangkan adalah seperti berikut:

Terbuka kepada semua warganegara Malaysia;
Memiliki ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya DAN Kepujian (sekurang-kurangnya gred ‘C’ dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
 

Kriteria Pemohon:

Mempunyai sekurang-kurangnya 15 tahun pengalaman dan kelayakan profesional dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia (BEM) / Lembaga Arkitek Malaysia (BAM) / Lembaga Jurukur Bahan Malaysia (BQSM) / Institut Arkitek Lanskap Malaysia (ILAM);

Seorang pemimpin yang mempunyai daya pemikiran dan kepimpinan yang tinggi berteraskan pemikiran strategik dan analitikal, serta berpengetahuan luas tentang bidang kejuruteraan khususnya dalam aspek urus tadbir, perancangan dan pengurusan organisasi / projek yang berimpak besar.

Seorang pemimpin yang bermotivasi yang boleh meletakkan hala tuju strategik dan operasi yang jelas, dengan memberi pertimbangan kepada perkara yang penting, berfokus dan berdisiplin dan pemikiran yang berorientasikan outcome;

Mempunyai integriti, etika kerja dan sifat kepimpinan yang tinggi, berorientasikan sikap kerja berkumpulan dengan keupayaan untuk membentuk kerjasama dan memimpin kumpulan ke arah kecemerlangan Universiti;

Rekod prestasi yang terbukti dalam menyelesaikan masalah yang kompleks secara kreatif dan inovatif, dengan membangunkan strategi bersesuaian untuk mencapai sasaran yang diletakkan oleh organisasi;

Memiliki rangkaian kerjasama yang luas dengan semua pihak berkepentingan di dalam bidang yag dipohon, serta menguasai kemahiran interpersonal dan perundingan yang baik dengan keupayaan untuk membangun dan mengekalkan kerjasama dengan semua pemegang taruh; dan

Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik dengan semua pemegang taruh serta berkeupayaan menulis dan bertutur dengan baik di dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.


*Sila baca syarat kelayakan dan maklumat lain sebelum memohon melalui link di bawah

Join Media Sosial Kami : Klik Sini

Tarikh Tutup Permohonan : 31 Januari 2023 (Selasa)


Jawatan Kosong 2023 di Universiti Utara Malaysia (UUM)

Sejarah

Universiti Utara Malaysia (UUM) ialah universiti keenam Malaysia yang secara rasminya ditubuhkan pada 16 Februari 1984, di bawah Perintah Universiti Utara Malaysia 1984 (P.U. (A) 47/1984). UUM juga satu-satunya universiti yang ditetapkan supaya mengkhusus kepada bidang pengurusan sejak awal penubuhannya. UUM mengandungi dua kampus; kampus utama yang dibina di Sintok, Kedah pada 15 September 1990 dan dibuka secara rasmi pada 17 Februari 2004, dan kampus kedua (kampus bukan kediaman) yang dibina di Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.

Post a Comment